Uzmanlık Eğitimleri

Tarih: Haziran 2021 Dönemi
Yer:Uzaktan Eğitimwww.deerakademi.com)
Kayıt:https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=298784

Güneş enerjisi santralleri ile ilgili eğitimlerimiz uzaktan eğitim şeklinde devam etmekte olup ilgili tüm detaylar için 05394826400 hattı üzerinden bilgi alınabilir. Ayrıca www.deerakademi.com adresinden derslere kayıt oluşturabilirsiniz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen yıl artmaktadır. Özellikle küresel ısınmanın ciddi boyutlara ulaştığı yüzyılımızda, giderek tükenen fosil yakıtlarını da göz önünde bulundurduğumuzda yenilenebilir enerji kaçınılmaz bir çare olarak öne çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında da güneş enerjisi her geçen yıl düşen kurulum maliyetleri ile ülkemizde ve dünyada kurulumu hızla yaygınlaşan bir enerji türü olarak ön plana çıkmaktadır. 

Ülkemizde 2013 yılında yasal altyapının düzenlenmesi ile birlikte güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu hızla artış göstermiş ve 2013 yılından önce KW (kilowatt) mertebesinde olan GES kurulumu 2019 son çeyreği ile birlikte 5.000MWp değerinin üzerine çıkmış bulunmaktadır. Dünya genelindeki projeksiyona baktığımızda Çin 130.000 MW ve Almanya 45.000 MW’ın üzerindeki kurulumları ile ilk sıraları paylaşan ülkeler olarak göze çarpıyor. Bunun ardından Japonya, Hindistan, İtalya, İspanya, Amerika gibi ülkeler takip etmektedir. Ülkemizin mevcut potansiyeli de göz önünde bulundurulduğunda şuan hala yolun başında ve kat edecek çok yolu var diyebiliriz.

Türkiye’de bugüne kadar yapılan kurulumun genel itibariyle arazi uygulaması olduğu düşünüldüğünde çatı uygulamalarının da hızla artması önümüzdeki dönemlerde beklenmektedir. Özellikle Almanya’daki kurulumların büyük kısmının çatı uygulamaları olduğunu düşünürsek ülkemizin bu konuda kat edeceği daha çok yol vardır.

Özellikle çatı yönetmeliği ile birlikte her birey çatısına veya evinin cephesine güneş enerjisi santrali kurabilecek ve bu elektriği devletin alım garantisi ile satabilecektir. Bununla birlikte gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ile bireysel kullanıcıların elektrik satışından elde edecekleri kazançtan herhangi bir vergi alınmayacaktır. Bu haliyle değerlendirildiğinde artık güneş enerjisi sadece büyük şirketleri değil ülkemizin tüm fertlerini ilgilendiren bir yapı haline dönüşmüştür.

Son yıllarda enerji fiyatlarında meydana gelen fiyat artışları da göz ününe alındığında güneş enerjisi santrallerinin sayısının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artacağını öngörmek için kain olmaya gerek yoktur.

Öte yandan sektördeki bu büyük hareketlilik ile birlikte yetişmiş kalifiye personel açığı ciddi şekilde ortaya çıkmakta olup, düzenlenen bu eğitim ile yeni gelişmekte olan sektördeki kalifiye personel sayısının artması ve önümüzdeki 30-40 yılın en gözde alanı olarak gösterilen yenilenebilir enerji konusunda konunun uzmanları tarafından en doğru bilgiye ulaşması hedeflenmektedir.

+DEER Akademi 2014 yılından buyana yürütmüş olduğu eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile sektörde büyük bir açık olan yetişmiş personel açığını bir nebze kapatılmasına ön ayak olmayı hedefleyerek yola çıkmıştır. +DEER Akademi güneş enerjisi santrali eğitimlerini yürütmektedir.Eğitimlere katılıp, henüz emekleme aşamasında olan bir sektöre koşar adım bir giriş yapabilirsiniz.

Eğitim Konu Başlıkları

1.Güneş Enerjisi Santrallerinin Temelleri
2.Panel ve Evirici Teknik Özellikleri ve Çalışma Prensipleri
3.Teknik Fizibilite Kapsamında Üretim Analizleri
4. Fİnansal Fizibilite Kapsamında Yatırım Geri Dönüş Hesapları
5.Simülasyon Programları ile Üretim Analizleri
6.Elektrik Projeleri Çizim Kriterleri ve Proje Okuma
7.Yasal Mevzuat ve Başvuru İzin ve Onay Süreçleri
8.Teknik Gezi ve İncelemeler

Eğitim içeriği hakkında daha detaylı bilgi için burayı tıklayınız.

Eğitim Ücreti:1498TL(KDV Dahil)

Sertifika: Eğitim sonunda  sertifika verilecektir.

Eğitim Tarihi :27 Temmuz 2021-Uzaktan Canlı Eğitim

Eğitim Süresi:8 gün – 67 saat

Programın Amacı

Deprem riski taşıyan ülkemizin, 1/3’ü niteliksiz diye nitelendirdiğimiz hiçbir mühendislik hizmeti almamış, kullanım ömrünü yitirmiş gayrimenkullerden oluşmaktadır. Ülkemizi oldukça yakından ilgilendiren ve gayrimenkul sektörünün lokomotifi olacak Kentsel Dönüşüm konusunda kendini geliştirmek isteyen katılımcıları konularındaki uzman akademik kadromuz ile bir araya getirerek sektörün ihtiyacı olan nitelikli Kentsel Dönüşüm Uzmanları yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği

 • Kentsel Dönüşümün Vizyonu ve Fırsatları
 • Kentsel Dönüşüme Nereden, Nasıl Başlamalıyım
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
 • Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutları ve Çözümleri
 • Kentsel Dönüşümde Kat Malikleri ve Müteahhit İlişkileri Nasıl Yürütülmesi
 • Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Boyutu
 • Kentsel Dönüşümün Finansal Boyutu
 • Kentsel Dönüşüm Finansmanı Nasıl Sağlanır
 • Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı Nasıl Yapılır
 • Kentsel Dönüşümün Vergisel Boyutları ve Çözümleri
 • Kentsel Dönüşüm Projelerinde Değerleme Nasıl Yapılmalı
 • Kentsel Dönüşüm Uygulama Örnekleri
 • Deprem veya Afetler Sırasında Yapılması Gerekenler

Kimler Katılabilir

 • Belediyelerin Kentsel Dönüşüm veya İmar Bölümü Çalışanları
 • Şirket Sahipleri
 • Kurumların Yöneticileri ve Yönetici Adayları
 • Gayrimenkul Danışmanları,
 • Gayrimenkul Brokerları
 • Mimarlar, Mühendisler,
 • Şehir ve Bölge Plancıları
 • Bankacılar
 • Öğrenciler
 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanları
 • Avukatlar
 • Kentsel Dönüşüm Alanında Kariyer Yapmak İsteyenler.
 • Kentsel Dönüşüme İlgi Duyan ve Alanda Uzmanlaşmak İsteyenler.
 • Kamu ve Özel Sektör Kurumlarının Kentsel Dönüşüm Bölümlerinde Çalışan ve Konusunda Gelişim Göstermek İsteyen Kentsel Dönüşüm Uzmanları ve Yöneticileri.

Sertifika / Katılım Belgesi

Eğitim Sonunda; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Belgesi veya Katılım Sertifikası verilecektir.

1- Katılım Belgesi                 : Programa min. %75 devam sağlayan ancak sınavda başarılı olamayan katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.

2- Uzmanlık Sertifikası         : Programına %75 ve üstü devam sağlayan ve final sınavında başarılı olan katılımcı bu sertifikayı alabilecektir.

Devam Zorunluluğu; Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

* CANLI // Uzaktan Eğitim – Online Eğitim – Supervizyon Eğitimi

(Covid 19 uluslararası salgın sebebiyle ilgili tarihte örgün öğretim yapılabilir izni verilmesi halinde eğitim örgün öğretim olarak yapılacaktır.)

Kayıt ve Detaylı bilgi için; 0 552 950 47 27 veya https://sem.iyte.edu.tr/uzmanlik-egitimleri/

Eğitim Tarihi ve Yeri:6 Ağustos 2021-Uzaktan Canlı Eğitim

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitim Saati : 09:00 – 18:00

Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Nedir? 
Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve/veya ilçe belediyeleri ile İl Özel İdareleri’nin yetki sınırları dâhilindeki yerleşim bütününde gerçekleştirecekleri kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin ana kararlar içeren, üst ölçekli planlarla ilişkili, alan esaslı dönüşüme öncelik vererek ilgili yerleşmeye dönüşüm uygulamaları açısından bütüncül yaklaşım getiren ve uygun ölçekteki haritalar üzerinde dönüşüm stratejilerini yansıtacak kavramsal çalışmaları belli bir program dâhilinde ortaya koyan il ve ilçe düzeyinde hazırlanan kentsel dönüşüme yönelik yol haritası niteliğinde bir belgedir.

“Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi”ni kimler hangi alanlar için hazırlamalıdır? 
Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve/veya ilçe belediyeleri ile İl Özel İdareleri tarafından hazırlanarak Bakanlığa iletilir.
Bu çerçevede;
a) Büyükşehir belediyeleri tarafından; idari sınırının tamamını içerecek şekilde, il ve ilçe belediyeleri tarafından ise; belediye ve mücavir alan sınırı bütününde hazırlanır.
b) Büyükşehir belediye sınırı içerisinde yer alan ilçe belediyeleri tarafından; büyükşehir belediyesinin görüşünü almak kaydıyla ilçe idari sınırları bütününde Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanır.
c) Belediye ve mücavir alan sınırı dışında ise; tüm yerel belediyelerin işbirliği ile İl Özel İdareleri yürütücülüğünde hazırlanır.

Bu eğitim ile kent bütünü verilerinin analizi, dönüşüm alanlarının belirlenerek önceliklendirilmesi, belirlenen alanların yasal dayanağın belirlenmesi, finansman yönetiminin belirlenmesi, kentsel dönüşüm uygulama takviminin oluşturulması, tasarım ilkelerinin belirlenmesi sonrasında bir bütün olarak kentsel dönüşüm strateji belgesinin oluşturulmasını en ince detaylarına öğrenerek %100 bilgi sahibi olacaksınız.

Kimler Katılabilir?

* Bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes
(Covid 19 uluslararası salgın sebebiyle ilgili tarihte örgün öğretim yapılabilir izni verilmesi halinde eğitim örgün öğretim olarak yapılacaktır.)

Program Eğitmeni : Mehmet PAZARCI – Marmara Şehircilik A.Ş. Genel Müdürü

Eğitim Ücreti : KDV Dahil 300 TL – (İYTE Öğrenci ve Mezunlarına KDV Dahil 250 TL)

Kayıt ve detaylı bilgi için; 0 552 950 47 27  & biletino.com

Eğitim sonunda,İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Tarihi ve Yeri : 24 Temmuz 2021 – CANLI // Uzaktan Eğitim – Online Eğitim – Supervizyon Eğitimi

Programın Amacı;

Deprem riski taşıyan ülkemizin, 1/3’ü niteliksiz diye nitelendirdiğimiz hiçbir mühendislik hizmeti almamış, kullanım ömrünü yitirmiş gayrimenkullerden oluşmaktadır. Ülkemizi oldukça yakından ilgilendiren ve gayrimenkul sektörünün lokomotifi olacak Kentsel Dönüşüm konusunda kendini geliştirmek isteyen katılımcıları konularındaki uzman akademik kadromuz ile bir araya getirerek sektörün ihtiyacı olan nitelikli Kentsel Dönüşüm İş Analistlerini yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği;

 • Kentsel Dönüşümün Vizyonu ve Fırsatları
 • Kentsel Dönüşüme Nereden, Nasıl Başlamalıyım
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
 • Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutları ve Çözümleri
 • Kentsel Dönüşümde Kat Malikleri ve Müteahhit İlişkileri Nasıl Yürütülmesi
 • Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Boyutu
 • Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı Nasıl Yapılır
 • Kentsel Dönüşümün Vergisel Boyutları ve Çözümleri
 • Kentsel Dönüşüm Projelerinde Değerleme Nasıl Yapılmalı
 • Kentsel Dönüşüm Uygulama Örnekleri
 • Türkiye’de Konut Sektörü
 • 2000 yılı öncesi ve sonrası Konut Sektörü ve Türkiye’de Konut Üretim Biçimleri
 • 2010 sonrası Konut Sektörünün Finans Sektörü ile Bağımlılık İlişkisi
 • Gayrimenkul Projelerinin Geliştirme Süreci
 • Gayrimenkul Projelerinin Değerlendirilmesi
 • Kentsel Dönüşüm Olgusu ve Gelişimi
 • Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Yasal Süreci
 • Kentsel Dönüşüm Finansmanı ve Modeller
 • Kentsel Dönüşüm Projelerinde Finansmana Dayalı Karar Verme Modeli
 • Kentsel Dönüşüm Potansiyeli Farklı Alanlar İçin Uygulanabilecek Kamu Politikaları ve Öneriler
 • Gayrimenkul Yatırımları için Sermaye Piyasası Araçları
 • Deprem veya Afetler Sırasında Yapılması Gerekenler
 • Vaka Çalışması

Kimler Katılabilir;

 • Belediyelerin Kentsel Dönüşüm veya İmar Bölümü Çalışanları
 • Şirket Sahipleri
 • Kurumların Yöneticileri ve Yönetici Adayları
 • Gayrimenkul Danışmanları,
 • Gayrimenkul Brokerları
 • Mimarlar, Mühendisler,
 • Şehir ve Bölge Plancıları
 • Bankacılar
 • Öğrenciler
 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanları
 • Avukatlar
 • Kentsel Dönüşüm Alanında Kariyer Yapmak İsteyenler.
 • Kentsel Dönüşüme İlgi Duyan ve Alanda Uzmanlaşmak İsteyenler.
 • Kamu ve Özel Sektör Kurumlarının Kentsel Dönüşüm Bölümlerinde Çalışan ve Konusunda Gelişim Göstermek İsteyen Kentsel Dönüşüm Uzmanları ve Yöneticileri.

Eğitim ücreti: 3.500 TL 

Eğitim Süresi : 115 Saat

Sertifika / Katılım Belgesi;

Eğitim Sonunda; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Belgesi veya Katılım Sertifikası verilecektir.

Kayıt ve Detaylı bilgi için; 0 552 950 47 27 veya https://sem.iyte.edu.tr/uzmanlik-egitimleri/

Kentsel Dönüşüm İş Analisti Eğitim Programı Eğitmenleri

Av. Ali Güvenç KİRAZ – AGK Hukuk ve Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı

Dr. Cüneyt TÜZÜN – Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Deprem İzole Derneği Başkanı

Mehmet PAZARCI – Marmara Şehircilik A.Ş. Genel Müdürü

Ersun BAYRAKTAROĞLU – PWC Türkiye Ortağı ve GYODER Başkan Yardımcısı

Sinan TÜRKKAN – ArtYol Mühendislik Yönetim Kurulu ve Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ali HEPŞEN – İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Finans Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Gülcemal ALHANLIOĞLU – Dünya Bankası Türkiye Danışmanı

Av. Firuzan İNAN – Firuzan İnan Hukuk Bürosu Başkanı ve Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Danışmanı

Dr. Levent SÜMER – Boğaziçi Üniversitesi, İstinye Üniveriversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi ve Uluslararası Proje Yönetim Enstitüsü Başkanı

Bilge BELLER ÖZÇAM – Mülk Geliştirme ve Yönetim Danışmanı, Eğitmen, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ozan KOLCUOĞLU – TSKB Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Selin ÖZDEMİR – İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü Yetkilisi

Cevdet ŞENTÜRK – İndis Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Fatih UYSAL – İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetçisi

Dr. Buğra ESEN – Kentsel Dönüşüm ve Kentsel Alan Geliştirme Uzmanı ( RICS Belgeli )

Nasuh MAHRUKİ – Akut Vakfı Başkanı

Emrah MAZICI – MZC Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı

ve AkademikTALKS Eğitmenleri

Eğitim Tarihi ve Yeri : 26 Temmuz 2021 – Canlı // Uzaktan Eğitim – Online Eğitim – Supervizyon Eğitimi

Bu eğitim programımızın birincil amacı finans alanında kariyer hedefleyen veya deneyim sahibi olan orta ve üst düzey yöneticilerin en üst düzey finans yöneticisi (CFO) olmalarını sağlamaktır. Bunun için hazırlanan 48 saatlik eğitimle, ticari odaklılık bilincine sahip, karar verme aşamasında finansal bakış yetkinlikleri yüksek, vizyoner, uluslararası düzeyde finans yöneticisi seviyesine ulaşmış CFO’lar olabilmeleri için teknik bilgilerini, liderlik vasıfları ile birlikte nasıl kullanacakları öğretilecektir.

1.Modül 

Finansal Raporlama, Planlama, Performans Yönetimi ve Kontrol

• Finansal Raporlama
• Planlama, Bütçe ve Tahmin
• Performans Yönetimi
• Maliyet Yönetimi
• İç Kontrol

2. Modül

Finansal Karar Verme

• Finansal Tablo Analizi
• Kurumsal Finans
• Karar Verme Analizi
• Risk Yönetimi
• Yatırım Kararları
• Profesyonel Ahlak

Kimler Katılabilir?

Bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes

Eğitim Saati : 72 saat

Eğitim Ücreti : 2000TL(KDV Dahil)

*İYTE akademik ve idari personeli ile öğrenci ve mezunlarına  KDV dahil 1600TL’dir.

Kayıt ve detaylı bilgi için; 0 552 950 47 27  & biletino.com

Eğitim sonunda,İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından katılım sertifikası verilecektir.

Eğitim Tarihi ve Yeri:26 Temmuz 2021 Pazartesi- CANLI // Uzaktan Eğitim – Online Eğitim – Supervizyon Eğitimi

Eğitim Saati : 48 saat

Eğitim İçeriği:

Yetişkin Eğitimi ve Kavramlar

 • İnsan psikolojisi ve davranış modelleri
 • Eğitimin özellikleri
 • Pedogoji & Androgoji  ve Yaşam boyu öğrenme
 • Sinergoji

Androgojik İlkeler Doğrultusunda Eğitim

 • Öğrenme Amacı
 • Bireysel ve Ortamsal Farklılıklar
 • Temel Yetişkin Eğitimi İlkeleri
 • Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
 • Değişen öğrenme paradigmaları

Yetişkinlerde Öğrenme

 • Gereksinim duyma
 • İlgi (Dürtü), Davranış

Yetişkinlerin Öğrenim Stilleri

 • Uygulamacılar, Dinleyiciler, Kuramcılar, Deneyciler

Yüksek Performanslı Eğitici Olmak

 • Bir eğitmende kazanılması gereken özellikler
 • Eğiticilerin en sık karşılaştığı sorunlar
 • Eğitimde sunuş kaygısı ve önlemler
 • Eğitimci için zaman ve stres yönetimi
 • Eğitimci için zor katılımcı yönetimi
 • Geri bildirim sistematiğinin oluşturulması
 • Eğitici vizyonunun oluşturulması

Eğitimin 8 Aşamalı Planlanması ve Hazırlanması

 • Öncesinde, sırasında, sonrasında
 • Katılımcı analizi

Amaca Yönelik Eğitimin Hazırlanması

 • Yetenek kazandırma amaçlı
 • Bilgi verme amaçlı
 • Tutum değiştirme amaçlı

Eğitim İhtiyaç Analizi

 • Nasıl yapılır?
 • Kurum ve bireylere yönelik pre-testler
 • Odak Grup Çalışmaları, 3. göz çalışmaları, anketler

Sunum İçin Görsel Malzeme Tasarımı

 • Tasarım şeklinin ve renklerin seçimi
 • Yazı karakterlerinin ve boyutlarının seçimi
 • Resim, sembol özellikleri ve kullanımı
 • Animasyon, müzik ve klip kullanımı
 • Diyagram, grafik ve çizelge kullanımı
 • Görsel materyallerin amaca yönelik oluşturulması

Sunum Uygulamaları ve Teknikleri

 • Powerpoint, Prezi, Creaza, Online uygulamalar

Sunum Araçlarının Etkin Kullanım

 • Sabit tahtalar, Flipchart
 • Psiko-drama çalışmaları yönetimi
 • Panel, konferans, sempozyum, seminer, mülakat yönetimi özellikleri

Sunum Sırasındaki Aktiviteler

 • Tanışma oyunları, Buz kırıcılar
 • Mesaj odaklı aktiviteler
 • Drama çalışmaları, Küçük grup etkinlikleri
 • Hikayeler, örnek olaylar

Ortam Düzenleme, Teknik & Donanım  ve Hazırlıklar

 • Havalandırma, Sıcaklık, Işık
 • Ses düzeni, Ekipman düzeni, Gürültü
 • Program ve Katılımcı Sayısına Uygun Oturma Düzeni
 • U düzen, V düzen, Sınıf düzeni
 • Yuvarlak düzen, Tiyatro düzeni, Masa düzeni

Eğitmen İletişimi ve Topluluk Karşısında İletişim Yönetimi

 • İlk izlenim, uyum sağlama ve ilgi yaratma
 • Güçlü imaj, espri yeteneği ve renkli kişilik
 • Etkili konuşma ve hipnotik kelimeler
 • Proaktif dinleme
 • Algıların yönetimi ve ikna teknikleri
 • Beden dilini doğru kullanma; doğru okuma
 • Göz iletişimi, temas kurma, yönlendirme
 • Yüz ifadesi, mimikler ve ellerin kullanımı
 • Ses ve söz kullanımı; mizah, dil ve dil ötesi
 • Doğru nefes alma
 • Duygu ve davranış yönetimi
 • Sürecin yönetimi ve durumsal yönetim
 • Tartışma oluşturma ve yönetimi
 • Grup çalışmaları, uygulamalar ve sinerji oluşturma

Sorular ve Katılımı Sağlama

 • Soru sorma yaklaşımı
 • Soru sorma teknikleri ve uygulama
 • Sorulara cevap verme ve yönlendirme

Zor Katılımcıların Yönetimi

 • Çok konuşanlar, aralarında konuşanlar
 • Sürekli itiraz edenler
 • Şüpheci, Suskun, Şakacı katılımcı
 • Sürekli fısıldayan, konuşan katılımcı 

Eğitim Sonrası Değerlendirme

 • Eğitimin, eğitmenin, program başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Eğitimin organizasyona katkısının değerlendirilmesi
 • Eğitimcinin kendisini değerlendirmesi
 • Eğitimin katılımcılara katkısının değerlendirmesi
 • Değerlendirme formları, anketler
 • Katılımcı Sunumları

 • Sunumların 10’ar dakikalık periyodlarda gerçekleştirilmesi
 • Sunumların video kaydı
 • Sunum değerlendirmeleri (Grup Çalışması)
 • Kimler Katılabilir?

 • Bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes

Eğitim Ücreti : 1416TL(KDV Dahil)

*İYTE akademik ve idari personeli ile öğrenci ve mezunlarına  KDV dahil 1000TL’dir.

Kayıt ve detaylı bilgi için; 0 552 950 47 27  & biletino.com
Eğitim sonunda,İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitim Tarihi ve Yeri : 8 Ağustos 2021 CANLI // Uzaktan Eğitim – Online Eğitim – Supervizyon Eğitimi

Eğitim Süresi:1 gün

Eğitim Saati : 09:00 – 18:00

Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlığı Sertifika Programı  

Bu eğitimin amacı, katılımcıların  Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlığı alanında temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır. Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlığı bileşenlerinin sektör özelinde anlatıldığı eğitim emlak sektörünün önemli bir ihtiyacına cevap vermektedir.

Eğitimin Amaçları:

Uluslararası Gayrimenkul Danışmanlı olarak başarılı bir yönetici için gerekli tüm bileşenleri içerecek şekilde kurgulanmıştır:

 • Gayrimenkulün Ekonomik Boyutları ve Finansman Modelleri – Dr. Levent SÜMER (İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi)
 • Gayrimenkul Değerleme – Neşecan ÇEKİCİ (EPOS Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Başkanı)
 • Gayrimenkul Hukuku – Av. Ali Güvenç KİRAZ (AGK Hukuk Başkanı ve Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı)
 • Gayrimenkulün Vergisel Boyutu – Ersun BAYRAKTAROĞLU (PWC Gayrimenkul Ülke Lideri ve Ortağı)
 • Uluslararası Gayrimenkul Danışmanı? – Prof. Dr. Ali HEPŞEN (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Finans Ana Bilim Dalı Başkanı)
 • Mevcut Gayrimenkul Pazarlama Metodları ve Uluslararası Gayrimenkul Pazarlama Metodları (İYTE Öğretim Üyesi)
 • Gayrimenkul Danışmanı için Tapu, Kadastro ve Şehir Planlama – Bilge BELLER ÖZÇAM (TSKB Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı)
 • Uluslararası Gayrimenkul Danışmanı için İletişim ve İmaj – Sami ALTINKAYA (HaberGlobal Program Yapımcısı) 

Kimler Katılabilir?

* Bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes

Eğitim Süresi : 6 gün / 36 Saat –  09:00 – 18:00

Eğitim Ücreti : 1.000 TL 

(Covid 19 uluslararası salgın sebebiyle ilgili tarihte örgün öğretim yapılabilir izni verilmesi halinde eğitim örgün öğretim olarak yapılacaktır.)

Kayıt ve Detaylı bilgi için; 0 552 950 47 27 https://sem.iyte.edu.tr/uzmanlik-egitimleri/ 

Eğitim Ücreti:2360TL(KDV Dahil)

Eğitim sonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitim Tarihi ve Yeri:6 Ağustos 2021-Uzaktan Canlı Eğitim

Bu eğitim ile yapıların DEPREME karşı güçlendirilmesinde doğru malzemeden, teknik projelendirmeye, uygulanan metodlardan, mevzuat ve yönetmeliklere kadar bilgi sahibi olacaksınız.Yapı Güçlendirme ile DEPREMLER sonucu meydana gelecek can ve mal kaybını en düşük düzeye indirebiliriz.

Bu konuda yetkinlik kazanmak istiyorsanız bu eğitime katılabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği:

 • DEPREM Tehlikesi ve Yapıların DEPREME Karşı Güçlendirilmesinin Önemi
 • Yapıların DEPREM Güçlendirmesinde İleri Teknolojilerin Kullanılması
 • Mevcut Binaların DEPREM Güvenliğinin Belirlenmesi ve Arttırılması Yöntemleri

Kimler Katılabilir?

 • Üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümü öğrencileri
 • Gayrimenkul veya inşaat şirketleri orta ve üst düzey yöneticileri
 • Gayrimenkul veya inşaat şirketleri hissedarı ve yönetim kurulu üyeleri

Eğitim Süresi: 1 gün (Saat 09:00 – 18:00)

Eğitim Ücreti : KDV Dahil 300 TL – (İYTE Öğrenci ve Mezunlarına KDV Dahil 250 TL)

Eğitim sonunda,İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Tarihi ve Yeri:12 Ağustos 2021-Uzaktan Canlı Eğitim

Dijital Döneme Entegre Olmak

Yeni Dönem yani Dijital Döneme Entegre ile yönetim, geleneksel yönetim anlayışlarının dışına çıkılmasını gerektiren, farklı dinamikleri olan karar ve uygulama süreçleri farklı parametreler barındıran bir anlayışı gerektirir. 

Bu eğitim şirket yöneticilerini ve yönetici olma hedefi olan kişileri bu çerçevede hazırlamayı amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği

 • Teknolojinin hayatımıza etkileri, 
 • Dijital dünyaya entegre olmak, 
 • Etkili iletişimin dijital dünyaya uyum sürecindeki önemi, 
 • Dijital sunumun yeni dönemde kişiler ve şirketler için uyumu, 
 • Endüstri 4.0 süreci ve dijital döneme yansımaları

Kimler Katılabilir?

 • Üniversitelerin işletme, iktisat, ekonomi, mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümü öğrencileri
 • Gayrimenkul veya inşaat şirketleri orta ve üst düzey yöneticileri
 • Gayrimenkul veya inşaat şirketleri hissedarı ve yönetim kurulu üyeleri
 • Bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes

Eğitim Süresi : 1 gün (Saat 09:00 – 18:00)

Eğitim Tarihi ve Yeri : 14 Nisan 2020 Salı – Uzaktan Canlı Eğitim

Eğitim Ücreti : 300 TL (KDV Dahil) (KK ile ödeme yapılabilir.) (İYTE öğrencilerine,mezunlarına ve Akademik Kadrolarına %20 indirim uygulanacaktır.)

Eğitmen : Sami ALTINKAYA – BloombergHT Program Yapımcısı – Dünya Gazetesi Köşe Yazarı – İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi – Ekonomist

Kayıt ve Detaylı bilgi için; 0 552 950 47 27 SFCA Akademi

Eğitim sonunda Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Tarihi ve Yeri:6 Ağustos 2021-Uzaktan Canlı Eğitim

Yapıların DEPREM Tasarımında Performansa Dayalı Tasarım ve Yeni Teknolojiler

Mal kaybı mı? Can kaybı mı? Yoksa HİÇBİRİ mi? Hep birlikte ortak kararımız TABİ Kİ HİÇBİRİ…

DEPREM tehlikesine yönelik gayrimenkul üretimi yapmak yada tasarlamak için sadece zorunlu yönetmelikler yeterli mi? Zorunlu yönetmelikler sadece Can Kaybı yaşanmaması için asgari olarak belirlenmiştir. 

Bu eğitim ile DEPREM Tehlikesinin yaşanması halinde HİÇBİR kaybın yaşanmamasını amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği:

DEPREM Tehlikesi ve Yapıların DEPREM Tasarımında Kullanılacak Parametrelerin Belirlenmesi

Yapıların DEPREM Tasarımındaki Modern Yaklaşımlar

Yapıların DEPREM Tasarımında İleri Teknolojilerin Kullanılması

Mevcut Binaların DEPREM Güvenliğinin Belirlenmesi ve Arttırılması Yöntemleri

Kimler Katılabilir?

Üniversitelerin mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümü öğrencileri

Gayrimenkul veya inşaat şirketleri orta ve üst düzey yöneticileri

Gayrimenkul veya inşaat şirketleri hissedarı ve yönetim kurulu üyeleri

Eğitim Süresi: 1 gün (Saat 09:00 – 18:00)

Eğitim Ücreti : KDV Dahil 300 TL

İYTE öğrencilerine KDV Dahil 250TL’dir.

Eğitim sonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Tarihi ve Yeri : 6 Ağustos 2021 Temel Düzey, 7 Ağustos 2021  İleri Düzey – CANLI // Uzaktan Eğitim – Online Eğitim – Supervizyon Eğitimi

TEMEL ve İLERİ DÜZEY

Gayrimenkul Projelerinde Coğrafi Bilgi Teknolojileri Eğitim Programının amacı, kamu ve özel kuruluşlara, karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri konusunda ve mekânsal veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış kişiler yetiştirmektir.

Eğitim İçerikleri;

Temel Düzey

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

 1. Temel Coğrafya Bilgisi
 2. Harita Projeksiyonları ve Koordinat Sistemleri
 3. Ölçme ve Ölçme Bilgisine İlişkin Temel Kavramlar
 4. Temel Ölçme Aletleri ve Haritacılık Hesapları
 5. Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Temel Kavramlar
 6. CBS Veri Tipleri ve Veri Modelleri
 7. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Proje Tasarımı ve Sorgulama Teknikleri
 8. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları İçin Temel Kartografik Bilgiler

İleri Düzey

Coğrafi Bilgi Sistemleri

 1. Temel Kavramlar
 2. Mekansal Düşünme
 3. Konumsal Veritabanı
 4. Veri Hazırlama, Düzenleme ve Görüntüleme Araçları
 5. CBS’de Analiz ve Yorumlama Teknikleri Kapsamında Proje Tasarlama
 6. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Düşünme
 7. Dünyayı Modelleme ve CBS Projelerinde Karar Üretilmesi
 8. CBS’de Proje Tasarımı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

 1. Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılım Uygulamaları
 2. Mekânsal Veri Altyapısının Kurulması ve Veri Üretim Fonksiyonları
 3. Projeksiyon Sistemleri ile İlgili Uygulamalar ve Veri Dönüşüm Fonksiyonları
 4. Basit ve Kompleks Sorgulama İşlemleri, Grafik Gösterimler ve Raporlama Fonksiyonları
 5. Veri Görüntüleme ve Harita Çıktı Hazırlama Fonksiyonları
 6. Vektör Tabanlı Coğrafi Analiz Fonksiyonları ve Model Builder
 7. Raster Tabanlı Coğrafi Analiz Fonksiyonları, Yeniden Sınıflandırma ve Yer Seçimi Analizleri
 8. Veri Altyapısı ve Üç Boyutlu Veri Görüntüleme Fonksiyonları

Kimler Katılabilir?

 • Üniversitelerin işletme, iktisat, mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümü öğrencileri
 • Gayrimenkul veya inşaat şirketleri orta ve üst düzey yöneticileri
 • Gayrimenkul veya inşaat şirketleri hissedarı ve yönetim kurulu üyeleri
 • Bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes

Eğitim Süresi : Temel Düzey 1 gün, İleri Düzey 2 gün (Saat 09:00 – 18:00)

Eğitmen : Mehmet PAZARCI – Marmara Şehircilik A.Ş. Genel Müdürü

Eğitim Ücreti:

Temel Düzey – (1 Gün) : 300 TL – İYTE İndirimi 250 TL

Temel Düzey + İleri Düzey – (2 Gün) : 600 TL – İYTE İndirimi 500 TL

Kayıt ve Detaylı bilgi için; 0 552 950 47 27 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Eğitim sonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Belgesi verilecektir. .

Bu eğitimden %100 bilgi sahibi olacaksınız…

Eğitim Tarihi ve Yeri : 6-7 Ağustos 2021 – Uzaktan Canlı Eğitim

Ülkemizde Gayrimenkul Sektörü son dönemde yapılan hukuki düzenlemeler ile yeni bir döneme girmiştir. Bu gelişmeleri takip etmek, değişiklikler öncesi ve sonrasının uygulamaya etkilerini örneklerle değerlendirmek, yasal düzenlemelere uygun yeni projelerin geliştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. 

Eğitim içeriğinde değişen mevzuat, kanun bilgisi, Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku Eğitimi alarak aşağıdaki konularda uzmanlaşacağınız eğitimimizin içeriği aşağıdaki gibidir;

Bu eğitimde hem teorik, hem pratik bilgiler sunulmaktadır.

Eğitim İçeriği

Genel Hükümler

İmar Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Karşılığı-Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri Hukuk

Kamulaştırma ve Acele Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırmasız El Atma Hukuku

Kentsel Dönüşüm Yasası ve Uygulamaları 

Tapu Tahsis Hukuku

Kimler Katılabilir

Üniversitelerin hukuk, mühendislik, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümü öğrencileri

Gayrimenkul veya inşaat şirketleri orta ve üst düzey yöneticileri

Gayrimenkul veya inşaat şirketleri hissedarı ve yönetim kurulu üyeleri

Avukatlar ve Stajyer Avukatlar

Eğitim Süresi : 1 gün (Saat 09:00 – 18:00)

Eğitim Ücreti : 400 TL (KDV Dahil) (KK ile ödeme yapılabilir.) (İYTE Öğrencilerine ve Akademik Kadrolarına 350 TL uygulanacaktır.)

Eğitmen : Av. Ali Güvenç KİRAZ – AGK Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı, Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı, Bağdat Caddesi Derneği Başkanı

Kayıt ve Detaylı bilgi için; 0 552 950 47 27 SFCA Akademi

Eğitim sonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Belgesi verilecektir. 

Yer:İYTE Tümleşik Araştırma Merkezleri Binası(İYTETAM) Konferans Salonu,İYTE TAM Malzeme Araştırma Merkezi Laboratuvarı
Kayıt:https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=287041

Sertifika: Eğitim sonunda sertifika programı sınavından başarılı olanlara Kullanıcı Sertifikası verilecektir.
Eğitimciler:
Tümleşik Araştırma Merkezleri Direktörlüğü Malzeme Araştırma Merkezi Öğretim Görevlileri
Öğr.Gör.Duygu OĞUZ KILIÇ
Öğr.Gör.Mine BAHÇECİ
Öğr.Gör.Zehra Sinem YILMAZ
Öğr.Gör.Mutlu Devran YAMAN
Eğitimin Programı:
SEM Eğitim Programı
Teorik Eğitim:

 • Elektron Mikroskobuna Giriş
 • Elektron Malzeme Etkileşimi
 • Görüntüleme ve Dedektörler
 • Uygulama Teknikleri
 • Örnek Hazırlama Teknikleri
 • Analitik Metodlar

Cihaz Başında Uygulamalı Dersler

 • Uygulama Eğitimi
 • Birebir Cihaz Başında Pratik Eğitim

Sertifika Sınavları

 • Teorik Yazılı Sınav
 • Birebir Pratik Uygulama Sınavı

AFM Eğitim Programı
Teorik Eğitim:

 • Taramalı Uç Mikroskobuna Giriş
 • Atomik Kuvvet Mikroskobunda Temel Kavramlar
 • AFM’de Tip-Örnek Etkileşim Kuvvetleri
 • Atomik Kuvvet Mikroskobu Modları
 • AFM’de Görüntü Kusurları

Cihaz Başında Uygulamalı Dersler

 • Uygulama Eğitimi
 • Birebir Cihaz Başında Pratik Eğitim

Sertifika Sınavları

 • Teorik Yazılı Sınav
 • Birebir Pratik Uygulama Sınavı

GENEL PROGRAM

13-16 Nisan 2020

 • 9:30 – 10:00 Açılış
 • 10:30 – 12:00 SEM Teorik Eğitim
 • 12:30 – 13:30 Yemek
 • 14:00 – 17:00 SEM/AFM Teorik Eğitimi

17 Nisan 2020

 • 10:00 – 12:00 Teorik Yazılı Sınav
 • 12:30 – 13:30  Öğle arası
 • 14:00 – 17:00 Birebir Uygulama Sınavı

Eğitim Süresi:
SEM Eğitimi: 5 Gün
AFM Eğitimi:5 gün
Ücret: Taramalı Elektron Mikroskobu(SEM) Sertifika Programı:2000TL+KDV
Atomik Kuvvet Mikroskobu(AFM) Sertifika Programı:2000TL+KDV

Tarih: 26 Temmuz 2021

Kriz dönemlerinde yönetim, geleneksel yönetim anlayışlarının dışına çıkılmasını gerektiren, farklı dinamikleri olan ve karar ve uygulama süreçleri farklı parametreler barındıran bir anlayışı gerektirir. Bu eğitim şirket yöneticilerini bu çerçevede kriz dönemlerine hazırlamayı amaçlamaktadır.

Eğitimin Amaçları:

Şirketin nakit akışından organizasyonel yapısına, kısa vadeli yatırım planlarından orta ve uzun vadedeki değişim planlamalarına kadar birçok konunun ele alındığı eğitimde aşağıdaki konulara değinilecektir.

 • Kriz Tanımı
 • Geçmiş Krizler
 • Kriz Dönemine Hazırlık
 • Krizden Korunma Yöntemleri
 • Pazarlama Stratejileri
 • Organizasyonel Yapılanma
 • Kriz Sonrasını Planlama

Kimler Katılabilir?

 • Kurumların finans, iş geliştirme, strateji, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışan uzmanlar ve yöneticiler
 • Şirket yönetimi konusunda gelişim hedefleyen Strateji bölümünün üst düzey yöneticileri
 • Şirket karar süreçlerinde yer alan orta ve üst düzey yöneticiler     
 • Şirket hissedar ve yönetim kurulu üyeleri
 • Kriz yönetimi alanında kendini geliştirmek isteyen çalışanlar

Eğitim Modülleri: (1 gün)

 • Kriz Tanımı
  • Kriz Özellikleri
  • Kriz Anında Sorulacak Sorular
  • Kriz Çözme Aşamaları
  • Kriz Yöneten Yöneticiler
  • Stratejik Yönetim Araçları
  • Kriz Yönetim Süreci
 • Kriz Türleri
  • Ekonomik Krizler
  • Finansal Krizler ve Sebepleri
  • Geçmiş Finansal Krizler
 • Kriz Dönemine Hazırlık
 • Krizden Korunma Yöntemleri
  • Nakit Akış Yönetimi
  • Karar Alma Süreçleri
  • Kur Riskini Yönetme
  • Paranın Zaman Değeri
  • Maliyetlerin Azaltılması
  • Yatırım ve Proje Finansmanı
 • Pazarlama Stratejileri
 • Müşteri İlişkileri
 • Organizasyonel Yapılanma
 • Geçmiş Krizlerde Fark Yaratan Şirketlerin Stratejileri
 • Kriz Sonrasını Planlama
  • Kriz Öncesi İşletme Yönetimi
  • Kriz Anı İşletme Yönetimi
  • Kriz Sonrası İşletme Yönetimi
  • Krizden Öğrenilen Dersler

Eğitim Ücreti:500TL(KDV Dahil)
İYTE öğrencilerine 350TL(KDV Dahil)

Belge:

Eğitim sonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Belgesi verilecektir. 

Bilgi ve Kayıt İçin:SFCA Akademi,0552 950 47 27

Tarih:12 Ağustos 2021

Etkileşim içinde olduğu birçok süreç açısında bakıldığında inşaat sözleşme yönetimi; teklif karar verme süreciyle başlayan, teklif fiyatlama süreci ile devam eden, inşaat tasarım ve uygulama aşamaları, yüklenici, alt-yüklenici ve tedarikçi seçimlerini kapsayan, inşaat kapanış ve garanti sürelerindeki hak ve yükümlülüklere kadar uzanan birçok konunun merkezi durumundadır. Bu çerçevede bu eğitim inşaat proje yönetimi eğitimleri arasında en temel eğitim konumundadır.

Eğitimin Amaçları:

İnşaat Projelerinde Sözleşme Yönetimi eğitimi, aşağıdaki başlıklarda iki günlük bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır.

 • Proje teslim şekilleri
 • Sözleşme türleri
 • Sözleşme terimleri
 • Sözleşme-kapsam ilişkisi
 • Sözleşme-süre ilişkisi
 • Sözleşme-maliyet ilişkisi
 • Sözleşme-risk ilişkisi
 • Şantiyede sözleşme yönetimi
 • Sözleşme müzakereleri
 • Sözleşmelerde uyuşmazlık çözüm yöntemleri

Kimler Katılabilir?

 • Kurumların teklif, planlama, iş geliştirme, maliyet kontrol ve saha proje yönetiminde  çalışan mühendis, mimar ve yöneticiler
 • Proje yönetimi konusunda gelişim hedefleyen şirket üst düzey yöneticileri
 • Şirket proje yönetimi ve hukuk süreçlerinde yer alan orta ve üst düzey yöneticiler
 • Şirket hissedar ve yönetim kurulu üyeleri
 • Sözleşme yönetimi alanında kendini geliştirmek isteyen çalışanlar

Eğitim Modülleri: (2 gün)

 • Proje teslim şekilleri
  • Design-bid-build
  • Design-build
  • CM Agency
  • CM at Risk
 • Sözleşme türleri
  • Maliyet+Kar
  • Birim Fiyat
  • Garanti Edilmiş Azami Fiyat
  • Anahtar Teslimi Götürü Bedel
 • Sözleşme terimleri
 • Sözleşme-kapsam ilişkisi
 • Sözleşme-süre ilişkisi
  • Süreye ilişkin hususlar
  • Proje gecikmesine sebebiyet veren hususlar
 • Sözleşme-maliyet ilişkisi
  • Bütçe kalemleri
  • Maliyet artış sebepleri
 • Sözleşme-risk ilişkisi
 • Şantiyede sözleşme yönetimi
  • Teminatlar
  • Kesintiler
  • Ekler
 • Sözleşme müzakereleri
 • Sözleşmelerde uyuşmazlık çözüm yöntemleri

Eğitim Ücreti:Daha sonra belirlenecek

Belge:Eğitim sonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Belgesi verilecektir. 

Bilgi ve Kayıt İçin:SFCA Akademi,0552 950 47 27

Tarih:12 Ağustos 2021

Uluslararası alanlarda faaliyet gösteren inşaat firmaları FIDIC sözleşmelerinin yer aldığı birçok ihaleye girmekte bu projelerin sözleşmelerinde uluslararası müşavir firmalarla çalışmaktadır. Bu amaçla FIDIC sözleşmelerinin kapsamlı olarak öğrenilmesi ve hangi proje türlerinde hangi FIDIC kitabının kullanılacağının bilinmesi önemlidir.

Eğitimin Amaçları:

İnşaat Projelerinde FIDIC Sözleşme Yönetimi eğitimi, aşağıdaki başlıklarda iki günlük bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır.

 • Proje teslim şekilleri
 • Sözleşme türleri
 • Sözleşme terimleri
 • FIDIC Sözleşmeleri
 • Sözleşmelerde uyuşmazlık çözüm yöntemleri

Kimler Katılabilir?

 • Kurumların teklif, planlama, iş geliştirme, maliyet kontrol ve saha proje yönetiminde  çalışan mühendis, mimar ve yöneticiler
 • Proje yönetimi konusunda gelişim hedefleyen şirket üst düzey yöneticileri
 • Şirket proje yönetimi ve hukuk süreçlerinde yer alan orta ve üst düzey yöneticiler
 • Şirket hissedar ve yönetim kurulu üyeleri
 • Sözleşme yönetimi alanında kendini geliştirmek isteyen çalışanlar

Eğitim Modülleri: (2 gün)

 • Proje teslim şekilleri
  • Design-bid-build
  • Design-build
  • CM Agency
  • CM at Risk
 • Sözleşme türleri
  • Maliyet+Kar
  • Birim Fiyat
  • Garanti Edilmiş Azami Fiyat
  • Anahtar Teslimi Götürü Bedel
 • Sözleşme terimleri
 • FIDIC Sözleşmeleri
  • Kırmızı Kitap
  • Sarı Kitap
  • Gümüş Kitap
  • Yeşil Kitap
  • Turuncu Kitap
 • FIDIC Kırmızı kitaba göre detaylı analiz
 • Sözleşmelerde uyuşmazlık çözüm yöntemleri

Belge:Eğitim sonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Belgesi verilecektir. 

Eğitim Ücreti:1180TL(KDV Dahil)

*İYTE akademik ve idari personeli ile öğrenci ve mezunlarına  KDV dahil 1000TL’dir.

Bilgi ve Kayıt İçin:SFCA Akademi,0552 950 47 27

Tarih:1 Ağustos 2021

Bu eğitimin amacı, katılımcıların inşaat proje yönetimi alanında temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır. Proje yönetimi bileşenlerinin inşaat sektörü özelinde anlatıldığı eğitim inşaat sektöründe önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir.

Eğitimin Amaçları:

İnşaat proje yönetimi başarılı bir proje yönetimi için gerekli tüm bileşenleri içerecek şekilde kurgulanmıştır:

Temel Tanımlar ve Şantiye Organizasyonu

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

Proje Yöneticisi Sorumlulukları

Şantiye Yönetimi

Tasarım Yönetimi ve BIM

ERP

Sözleşme Yönetimi

Bilgisayar Destekli Planlama

Kimler Katılabilir?

 • Kurumların proje yönetimi bölümlerinde çalışan mühendis, uzman ve yöneticiler
 • Şirket proje yönetimi süreçlerinde yer alan orta ve üst düzey yöneticiler
 • Şirket hissedar ve yönetim kurulu üyeleri
 • İnşaat proje yönetimi alanında kendini geliştirmek isteyen çalışanlar

Eğitim Modülleri: (5 gün)

 • Temel Tanımlar ve Şantiye Organizasyonu
 • Zaman Yönetimi
 • Maliyet Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Tedarik Yönetimi
 • Proje Yöneticisi Sorumlulukları
 • Şantiye Yönetimi
 • Tasarım Yönetimi ve BIM
 • ERP
 • Sözleşme Yönetimi
 • Proje Yöneticisi Sorumlulukları

Bilgisayar Destekli Planlama

Eğitim Ücreti:1250TL

Belge:Eğitim sonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Başarı Sertifikası verilecektir. 

Bilgi ve Kayıt İçin:SFCA Akademi,0552 950 47 27

Tarih:12 Ağustos 2021

Gayrimenkul geliştirme ve finansmanı eğitimi, gayrimenkul geliştirme süreçlerinin; arsa seçim aşamasından tasarıma, fizibilite ve yasal süreçlerden inşaat uygulama, satış ve pazarlama aşamalarına kadar tamamını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitimde katılımcıların gerek yatırımcı ve geliştirici tarafında, gerekse tasarımcı ve uygulayıcı tarafında çalışırken gayrimenkul alanında karşılaşabilecekleri gerçek proje örneklerine yer verilmektedir.

Eğitimin Amaçları:

Eğitim, gayrimenkul ve inşaat sektöründe çalışan ve bu alana ilgi duyan kişilere gayrimenkul yatırım ve geliştirmeye yönelik teori ve pratik bilgileri aktararak katılımcıların konuyla ilgili bilgi ve deneyim sahip olmasını sağlar.

Kimler Katılabilir?

 • Kurumların gayrimenkul geliştirme, proje geliştirme, finans, fizibilite hazırlama bölümlerinde çalışan mühendis, mimar ve yöneticiler
 • Gayrimenkul geliştirme, finansmanı ve yönetimi konusunda gelişim hedefleyen şirket üst düzey yöneticileri
 • Şirket gayrimenkul geliştirme ve yönetimi ve hukuk süreçlerinde yer alan orta ve üst düzey yöneticiler
 • Şirket hissedar ve yönetim kurulu üyeleri
 • Gayrimenkul geliştirme alanında kendini geliştirmek isteyen çalışanlar

Eğitim Modülleri: (2 gün)

 • Gayrimenkul Sektörüne Giriş
 • Paydaşlar ve Terimler
 • Arsa Seçim Süreci
 • Tasarım Süreci
 • Finansal Süreçler ve Fizibilite
 • Yasal Süreçler
 • İnşaat Uygulama Süreci
 • Pazarlama ve Satış Süreci
 • Kiralama Süreci
 • Gayrimenkul Finansmanı
 • Örnek Projeler

Eğitim Ücreti:1180TL(KDV Dahil)

Belge:Eğitim sonunda, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Katılım Belgesi verilecektir. 

Bilgi ve Kayıt İçin:SFCA Akademi,0552 950 47 27

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi Onaylı
1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
Türkiye de İlk ve Tek
60 Saatlik Kamu Üniversitesi Onaylı Eğitici Eğitimi
Güncel Eğitim tarihleri için lütfen tıklayınız.
Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanım’a veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Amacı;
Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken 1 günlük “Temel Yangın Eğitimi” verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini çalışanlara öğretip deneyim kazandırabilecek, yangın söndürme araç ve gereçlerini tanıtıp kullanmasını öğretebilecek,tahliye esaslarını ve planlamasını yapabilecek ve yaptırabilecek, acil durum müdahale ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek Yangın eğitmeni yetiştirmektir.
Yangın Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı ;
* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
* 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik.
* 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.
* 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği.
Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Hedef Kitlesi ;
Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

 • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
 • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
 • Ortak sağlık güvenlik birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
 • Özel eğitim merkezlerinde eğitici olarak çalışanlar,
 • İSG uzman adayları,
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları,
 • Özel firmalarda veya kamu kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

(1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi’ni tamamlayan kursiyer, 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi’ni almaya hak kazanmaktadır.)
Yangın Eğitmenliği Eğitiminin Süresi ve Şekli ;

 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin süresi 7 gün – 60 saattir. 5 gün 44 saat uzaktan eğitim olup, 2 gün – 16 saat teorik ve uygulama eğitimi şeklinde verilecektir. Sınav günü ve saati eğitim öncesi katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

Eğitime Katılacak Kişi Sayısı ;
1 grupta yer alacak maksimum kursiyer sayısı 25’dir.
Eğitim Yeri ;
Sarızeybek Eğitim Merkezi’nin İzmir Konak’ta bulunan Çankaya yerleşkesi ve İYTE-SEM’in Tepekule İş Merkezi’dir.
Kroki için tıklayınız.
Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma :

 1. a)Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz kursiyer kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV ‘ si ve nüfus cüzdanın önlü arkalı hali tarayıcıdan taratılmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek sarizeybek@sarizeybek.com.tr adresine gönderilecektir.
  b)Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
  c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
  d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön test yapacaktır. Eğitim sonunda Yangın eğitici eğitimi sertifika programının sınav geçme notu 100 üzerinden 65 (Altmışbeş)’dir.
  65 altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
  e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
  f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu Sarızeybek Eğitim Merkezi’ne aittir.
  g) Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.
  h) Sertifikalar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İYTESEM) tarafından hazırlanacak olup İYTESEM Müdürü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü imzalı olacaktır.

Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar ;

 1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;
 • Yanma ve yangını bilir,
 • Yanma ve yangının tarifini bilir,
 • Yangına sebep olan faktörleri bilir,
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
 • Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini analiz edebilir,
 • Yangın yerindeki tehlikeleri bilir,
 • Söndürme maddelerini bilir,
 • Yangın söndürme cihazlarını tanır ve kullanır,
 • Kişisel koruyucu ekipmanları tanır ve kullanır,
 • Temiz hava solunum cihazını kullanır,
 • Yangın dolaplarını ve itfaiye hortumlarını kullanır,
 • Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir,
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir,
 • Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini bilir,
 • Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri bilir,
 • Temel yangın eğitimi için program hazırlar,
 • Temel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlar,
 • Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini alır,
 • Eğitim sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar,
 • Temel yangın eğitimi verebilir ve tahliye tatbikatları yapar,
 • Fabrika veya iş yerlerinde tüm personele temel yangın eğitimi verebilir.
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yılda 1 kez zorunlu olan genel yangın eğitimi verebilir,
 • Binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik gereği yapılması gereken acil eylem planlarını oluşturur,
 • 6331 sayılı kanunda geçen yangınla mücadele eğitimini verebilir,
 • Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği oluşturulan acil eylem planlarındaki yangınla mücadele ekibine eğitim verebilir,
 • Yangın risk analizi yapabilir,
 • Eğitim sonrası katılım belgesi verebilir.

Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar ;

 1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey kurumuna;
 • Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesini,
 • Yangın çıkmaması için mücadele edilmesini,
 • Başlangıç halinde meydana gelen yangın olaylarında can ve mal kaybını en aza indirilmesini,
 • İşletme veya kurumların prestijinin korunmasını,
 • Verim ve kalitenin artmasını,
 • Personelin özgüveninin artırılmasını,
 • Yetişkinlere doğru ve etkili eğitim vermenin başarısını sağlayacaktır.

Yangın Eğitici Eğitiminin Ücreti ;
a)Kursiyerlerin eğitim günündeki öğle yemeği, çay ve diğer ikramlar ücretsiz ikram edilmektedir.
b)Yangın Eğitici Eğitmenliği eğitim programının kişi başı ücreti -1200TL+KDV dir. 5 kişi ve üzeri sayıdaki kişilerden oluşan gruplara indirim uygulanabilmektedir.
Grup indirimlerine yönelik ayrıntılı bilgi için; sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine “Yangın Eğitici Eğitimleri Grup İndirimi” konu başlığı ile size ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtir e-posta gönderebilirsiniz.
c) Eğitim ücretlerinin eğitim öncesi yatırılmış olması gerekmektedir.
d) Maximum, Bonus ve World kredi kartlarına 9 ay taksit imkanı sunulmaktadır.
UYGULAMALI EĞİTİM FOTOĞRAFLARIMIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı Bilgi için; https://www.yanginegitim.com/yangin-egitici-egitimi/

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi Onaylı
2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
Türkiye’de ilk ve tek
60 Saatlik kamu üniversitesi Onaylı Eğitici Eğitimi
Güncel Eğitim tarihleri için lütfen tıklayınız.
Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanım’a veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 1. Seviye Yangın Eğitiminin Amacı ;
 • Güncel gelişmeler ışığında akademik kaynaklı bilgilerle katılımcıların yangın ve yangın güvenliği ile ilgili daha özel konular hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak,
 • Yangın güvenliğinin İş Sağlığı ve Güvenliği’nin çok önemli bir unsuru olduğunu ortaya koymak,
 • Katılımcıların işletmedeki özel yangın risklerinin neler olduğunu bilerek yangın güvenlik önlemleri konusunda daha bilinçli olmasını sağlamak,
 • Katılımcıların aldıkları eğitim sonunda işletme, kurum ve kuruluşlarda çalışan personelleri bilgilendirmeleri ve böylece işletmelerde çıkabilecek farklı türdeki yangınların azaltılması ve işletme itibarının korunması amaçlanmaktadır.
 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin 1. Seviyeden Farkı Nelerdir?
 • Katılımcıların daha önce aldıkları 1.seviye eğitiminin üzerine yeni ve farklı riskleri içeren konular hakkında bilgilenmesini hedeflemektedir.
 • Kursiyerlerin yangın bilgisi ve güvenliği alanında kapasitesini daha da arttırmaktadır.
 • Yangın güvenliğinde, yangın risk analizi ve alınması gereken tedbirlerin önemini ortaya koymaktadır.
 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı ;

* 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
* 2009 tarihli Binaların Yangınlardan Korunması Hakkındaki Yönetmelik.
* 2013 tarihli İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik.

 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Hedef Kitlesi ;
 • Seviye Yangın Eğitici Eğitimi sertifikasına sahip olmak
 • Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak
 • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar
 • Üniversitelerin önlisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar
 • Ortak sağlık güvenlik birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
 • Özel eğitim merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar
 • İSG uzman adayları
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite önlisans mezunları
 • Özel firmalarda veya kamu kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

Yangın Eğitici Eğitiminin Süresi ve Şekli ;

 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin süresi toplam 7 gündür (60 saat).
 • 5 gün (44 saat) uzaktan eğitim şeklindedir. Kursiyerlere her gün elektronik ortamdan konuyla ilgili yazılı ve görsel doküman gönderilecektir.
 • 2 gün (16 saat) teorik ve uygulama eğitimi şeklindedir. Teorik ve uygulama eğitimi, kursiyerlere gönderilen dokümanlardaki isteğe bağlı olarak bazı konuların anlatımı ve uygulaması şeklinde olabileceği gibi; farklı konuları da içeren anlatım ve uygulamaları da içermektedir.
 • Eğitim sonrasında kursiyerlere sınav uygulanacaktır. Sınav günü ve saati eğitim öncesi katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

Eğitime Katılacak Kişi Sayısı ;
1 grupta yer alacak maksimum kursiyer sayısı 20’dir.
Eğitim Yeri (16 saatlik teorik ve uygulama eğitimi için);
Sarızeybek Eğitim Merkezinin İzmir Konak’ta bulunan Çankaya yerleşkesi ve ve İYTE-SEM’in Tepekule İş Merkezi’dir.
Kroki için tıklayınız.
Katılımcı sayısı 10’u geçen kurumlara isteğe bağlı olarak işletmelerinde de eğitimler verilebilmektedir.
Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma :

 1. a)Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz kursiyer kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV ‘ si ve nüfus cüzdanın önlü arkalı hali tarayıcıdan taratılmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek sarizeybek@sarizeybek.com.tr adresine gönderilecektir.
  b)Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
  c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
  d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön test yapacaktır. Eğitim sonunda Yangın Eğitici Eğitimi sertifika programının sınav geçme notu 100 üzerinden 65 (Altmışbeş) dir.
  65 altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
  e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
  f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu Sarızeybek Eğitim Merkezi’ne aittir.
  g) Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.
  h) Sertifikalar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi (İYTESEM) tarafından hazırlanacak olup İYTESEM Müdürü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü imzalı olacaktır.

Eğitim Sonrası Kazanımlar ;

 1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;
 • Özel yangınlar ve yangın riskleri konusunda bilgi sahibi olur.
 • İşlemelerde risk analizi yapabilir.
 • Elektrik yangınlarının nasıl meydana geldiğini ve güvenlik önlemlerini bilir.
 • Tehlikeli kimyasalların kullanımı ve depolanması ile ilgili genel güvenlik önlemlerini bilir.
 • Yanabilen metal yangınlarının yanma kimyasını bilir.
 • Yanabilen metal yangınlarına nasıl müdahale edileceğini ve güvenlik önlemlerini bilir.
 • Patlama kimyasını bilir.
 • Patlayıcı ortamın ne olduğunu ve hangi tür işletmelerde patlama olasılığı olabileceğini bilir.
 • Basınçlı kaplarla ilgili alınması gereken genel güvenlik tedbirlerini bilir.
 • Yangın güvenliği ile ilgili genel yasal mevzuatları yorumlayarak alınması gerekli yangın güvenlik tedbirlerini bilir.
 • Yanıcı ve parlayıcı madde depolanan alanlarda alınması gerekli tedbirler hakkında bilgi sahibi olur.
 • Yangın ve acil durumlarla ilgili işletme, kurum veya kuruluşların hangi eğitimleri alması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur.
 • İtfaiyeci Kişisel Koruyucu Donanımlarının neler olduğunu bilir.
 • Yangına yaklaşım kıyafetinin hangi lif karışımlarından oluştuğunu, kullanımını, temizliğini, bakımını ve işletmeye göre farklı kıyafet seçilmesinin önemli olduğunu bilir.
 • Açık Devre Temiz Hava Solunum Cihazının özelliklerini, kullanımını, bakımını ve temizliğini bilir.
 • Kapalı Devre Temiz Hava Solunum Cihazının özelliklerini, kullanımını, bakımını ve temizliğini bilir.
 • Yangın alarm ve ihbar sistemlerinin türlerini, çalışma mekanizmasını ve temel ve gelişmiş bileşenlerini bilir.
 • İşletmenin tehlike sınıfına, yangın yüküne ve özel bir takım yangın risklerine göre nasıl ve hangi tür bir alarm ve ihbar sistemine sahip olması gerektiğini bilir.
 • Otomatik söndürme sistemlerini ve hangi tür söndürücü maddeler kullanıldığını bilir.

Yangın Eğitici Eğitiminin Ücreti ;

 1. a)Kursiyerlerin eğitim günündeki öğle yemeği, çay ve diğer ikramlar ücretsiz ikram edilmektedir.
  b) Seviye Yangın Eğitici Eğitimi programının kişi başı ücreti 1200.-TL+KDVdir. 5 kişi ve üzeri sayıda ki kişilerden oluşan Gruplara indirim uygulanabilmektedir.
  Grup indirimlerine yönelik ayrıntılı bilgi için; sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine “2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimleri Grup İndirimi” konu başlığı ile size ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtir e-posta gönderebilirsiniz.
  c) Eğitim ücretlerinin eğitim öncesi yatırılmış olması gerekmektedir.
  d) Maximum, Bonus ve World kredi kartlarına 9 ay taksit imkanı sunulmaktadır.

Eğitimde Yer Alan Ana Konu Başlıkları;
ELEKTRİKSEL YANGINLAR

 • Elektriğin tanımı
 • Gerilim ve akım kavramları
 • Elektrikle ilgili diğer kavramlar
 • Elektrik tehlikeleri
 • Elektriksel yangınların nedenleri
 • Elektriksel yangınların söndürülme yöntemleri
 • Elektriksel yangınlara karşı alınması gereken tedbirler

YANABİLEN METAL YANGINLARI

 • Endüstride en çok kullanılan yanabilen metaller
 • Yanabilen metallerin çeşitleri
 • Yanabilen metallerin genel yanma kimyası
 • Sanayide kullanılan önemli yanabilen metaller (magnezyum, titanyum, alüminyum, potasyum, sodyum, kalsiyum, zirkonyum)
 • Yanabilen metallerin kullanıldığı sektörlerde yangın güvenlik önlemleri
 • Yanabilen metal yangınlarının söndürülme yöntemleri

PARLAYICI VE PATLAYICI ORTAMLARDA YANGIN RİSKİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

 • Parlama ve patlama ile ilgili genel mevzuatlar
 • Patlayıcı ortamların türleri
 • Patlama tehlikesi olan iş kolları
 • Patlama pentagonu
 • Patlama çeşitleri
 • Mekanik/fiziksel patlama
 • Gaz ve yanıcı buhar patlamaları
 • Yanıcı toz patlamaları
 • Patlayıcı maddeler
 • Patlamanın bina ve canlılar üzerindeki olumsuz etkileri
 • Patlamaya karşı alınması gereken genel güvenlik tedbirleri

İŞYERLERİ İÇİN GENEL YANGIN GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alınması gereken genel yangın güvenlik önlemleri
 • Tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili genel yangın güvenlik önlemleri
 • Yanıcı ve parlayıcı madde depolarında alınması gereken genel yangın güvenlik önlemleri
 • Basınçlı kap ve tanklarla ilgili alınması gereken genel yangın güvenlik önlemleri
 • Elektrikle ilgili alınması gereken genel yangın güvenlik önlemleri
 • Yangın ve acil durumlarla ilgili alınması gereken eğitimler

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR

 • Yangına yaklaşım kıyafeti
 • Yangına yaklaşım kıyafetinde kullanılan lif çeşitleri
 • Yangına yaklaşım kıyafetinin yanma, erime, tutuşma dereceleri
 • Yangına yaklaşım kıyafetinin koruyucu katmanları
 • Yangına yaklaşım kıyafetinin bakım ve temizliği
 • Kask (Baret)
 • Çizme
 • Eldiven
 • Koruyucu başlık (Anti-flash)
 • Alüminize kıyafet
 • Gaz maskeleri

KİŞİSEL KORUYUCU TEMİZ HAVA SOLUNUM CİHAZLARI

 • Temiz Hava Solunum Cihazlarının çeşitleri
 • Kapalı devre sistemi ile çalışan solunum cihazı
 • Açık devre sistemi ile çalışan solunum cihazı
 • Açık devreli sistemin parçaları ve özellikleri
 • Açık devreli sistemin hava hesaplamaları
 • Temiz hava solunum cihazının bakım ve temizliği
 • Temiz hava solunum cihazını kuşanma ve çıkarma yöntemleri

YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİ

 • Genel yasal mevzuat ve standartlar
 • Yangın algılamada kullanılan sistemler
 • Yangın algılama üniteleri
 • Yangın değerlendirme ünitesi
 • Yangın çıkış üniteleri

OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

 • Sprinkler sistem ve çalışma prensibi
 • Sprinkler çeşitleri
 • Su püskürtmeli yangın söndürme sistemleri
 • Köpüklü sabit söndürme sistemleri
 • Kuru kimyasal tozlu sabit söndürme sistemleri
 • Karbondioksitli sabit söndürme sistemleri
 • Diğer gazlı (FM-200, Argon, Novec 1230 gibi) sabit söndürme sistemleri ve kullanım alanları

UYGULAMALI EĞİTİM FOTOĞRAFLARIMIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı Bilgi için; https://www.yanginegitim.com/2-seviye-yangin-egitici-egitimi/
[/toggle]

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi Onaylı
3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
Türkiye de İlk ve Tek
60 Saatlik kamu üniversitesi onaylı Eğitici Eğitimi
Güncel Eğitim tarihleri için lütfen tıklayınız.
Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanım’a veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 1. Seviye Yangın Eğitiminin Amacı ;
 • Ülkemizin binaların yangınla ilgili tedbirlerini içeren en önemli mevzuatı olan binaların yangından korunması hakkında yönetmeliği ayrıntılı olarak ele almak.
 • Yönetmeliğin çeşitli faaliyet kollarına göre teorik ve uygulama şekilleri hakkında detaylı bilgiler vermek.
 • Yasal mevzuatların ve güncel gelişmelerin yangınla ilgili ne gibi güvenlik tedbirleri gerektiğini bilerek bulundukları işletmede yangın risk analizi yapmalarını sağlamak.
 • Herhangi bir binaya itfaiye uygunluk raporu alınabilmesi için nelerin gerekli olduğu, nasıl bir prosedür izlenmesi gerektiği hakkında kursiyelere süreç ile ilgili bilgiler vermek.
 • Söz konusu yönetmeliğin ulusal ve uluslararası yangınla ilgili diğer yönetmeliklerle karşılaştırmasını yapmak.
 • Kursiyerlerin bulundukları iş yerlerinde binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe uygun yangın tedbirleri almalarını sağlayarak, denetimlere hazır hale gelmelerini sağlamak.
 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Farkları Nelerdir?
 • Katılımcıların yangın risk analizi yapmalarını hedeflemektedir.
 • Hangi faaliyet konusuna ve bina şekline göre ne gibi yangın güvenlik tedbirleri gerektiği, bu tür önlemleri almanın mantığının ne olduğu katılımcılara anlatılacaktır.
 • İş yerinin yangın güvenliğinin proje aşamasından itibaren başladığı, inşaat ve işletme aşamasında da devam ettiğinin bilinmesi sağlanmaktadır.
 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı ;
 • İş sağlığı ve güvenliği kanunu
 • Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
 • İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik
 • İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği
 • Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği
 • İş yeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik
 • Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik
 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Hedef Kitlesi ;
 • Seviye yangın eğitici eğitimi sertifikasına sahip olmak
 • Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak
 • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar
 • Üniversitelerin önlisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar
 • Ortak sağlık güvenlik birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
 • Özel eğitim merkezlerinde eğitici olarak çalışanlar
 • İSG uzman adayları
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları
 • Özel firmalarda veya kamu kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları

Yangın Eğitici Eğitiminin Süresi ve Şekli ;

 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi’nin süresi toplam 7 gündür (60 saat).
 • 5 gün (44 saat) uzaktan eğitim şeklindedir. Kursiyerlere her gün elektronik ortamdan konuyla ilgili yazılı ve görsel doküman gönderilecektir.
 • 2 gün (16 saat) teorik ve uygulama eğitimi şeklindedir. Teorik olarak ilk gün, yönetmelikteki başlıklar ayrıntılı olarak ele alınacaktır. İkinci gün ise, bir işletmeye gidilip, yönetmelik açısından uygulamalı olarak ne gibi tedbirlerin gerektiği uygulama olarak gösterilecektir.
 • Eğitim öncesinde ve sonrasında kursiyerlere sınav uygulanacaktır. Sınav günü ve saati eğitim öncesi ve sonrası katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

Eğitime Katılacak Kişi Sayısı ;
1 grupta yer alacak maksimum kursiyer sayısı 20’dir.
Eğitim Yeri (16 saatlik teorik ve uygulama eğitimi için);
Sarızeybek Eğitim Merkezi’nin İzmir Konak’ta bulunan Çankaya yerleşkesi ve İYTESEM’in Tepekule İş Merkezi’dir.
Kroki için tıklayınız.
Katılımcı sayısı 10’u geçen kurumlara isteğe bağlı olarak işletmede yani yerinde de eğitimler verilebilmektedir.
Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma :

 1. a)Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz kursiyer kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV ‘ si ve nüfus cüzdanın önlü arkalı hali tarayacıdan taratılmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek sarizeybek@sarizeybek.com.tr adresine gönderilecektir.
  b)Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
  c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
  d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön test yapacaktır. Eğitim sonunda Yangın Eğitici Eğitimi sertifika programının sınav geçme notu 100 üzerinden 65 (Altmışbeş) dir.
  65 altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
  e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
  f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu Sarızeybek Eğitim Merkezi’ne aittir.
  g) Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.
  h) Sertifikalar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi (İYTESEM) tarafından hazırlanacak olup İYTESEM Müdürü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü imzalı olacaktır.

Eğitimde Yer Alan Konular;

 • Binaların kullanım ve tehlike sınıfları
 • Binaların bölümleri ve tesislerine ilişkin genel düzenlemeler
 • Binalarda kaçış yolları, kaçış kapıları ve kaçış merdivenleri ile ilgili düzenlemeler
 • Binaların yangın güvenliği ile ilgili elektrik tesisatı ve düzenlemeleri
 • Binaların duman kontrol sistemleri
 • Binaların yangın söndürme sistemleri
 • Binalarda tehlikeli madde kullanılması, depolanması ve işlenmesi hakkında düzenlemeler
 • Mevcut binalar hakkında uygulanacak hükümler
 • Tarihi binalar hakkında uygulanacak hükümler

Eğitim Sonrası Kazanımlar;

 1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;
 • Yangın güvenliği ile ilgili genel mevzuatı bilir ve buna uygun yangın risk analizi
 • Talepler doğrultusunda işyeri ve binalara yangın danışmanı olarak hizmet verebilir.
 • Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin uygulaması ile ilgili prosedürü bilir.
 • Kaçış yolları ve kaçış mesafeleri (tek yön ve çift yön kaçış mesafeleri) ile ilgili farklı binalarda nasıl uygulamalar yapılacağını bilir.
 • Yangın merdiveninin hangi binalarda hangi koşullarda olması gerektiğini bilir.
 • Binaların kazan dairesi, otopark, asansör dairesi, mutfak, yakıt depoları vb. bölümlerinde ne gibi özel yangın güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini bilir.
 • Acil durum aydınlatma, acil durum yönlendirme, alarm korna butonu, yangın algılama sistemi, acil anons sistemi gibi yangın güvenlik önlemlerinin hangi binalarda alınması gerekli temel yangın güvenlik tedbirlerinden olması gerektiğini bilir.
 • Sprinkler sistemin hangi binalarda istendiğini bilir.
 • Portatif yangın söndürme cihazlarının özelliklerini ve nerelerde hangi cihazların kullanılması gerektiğini bilir.
 • İşletmelerdeki acil durum ekiplerinin hangileri olduğu, görevlerinin neler olduğunu bilir.
 • Yangın su deposu ve pompa sistemi ile ilgili hesaplamaları bilir.
 • Yönetmelikler açısından tehlikeli maddelerin türlerini bilir ve hangi çeşit tehlikeli maddenin hangi koşullarda, ne kadar miktarda depolanması ve üretilmesi gerektiğini bilir.
 • Mevcut bina tanımını bilerek, buna uygun yangın güvenlik tedbirlerinin neleri içerdiğini bilir.
 • İtfaiyenin, belediyenin, bakanlıkların vb. denetimleri sırasında karşılaşılan sorunların neler olduğunu, yangın yönetmeliğinin bu denetimlerde nasıl uygulandığını ve çözüm yollarını bilir.
 • Yangın söndürme sistemlerinin ve cihazlarının farklı binalardaki uygulamalarını bilir.
 • Tarihi binalarda yangın yönetmeliğinin nasıl uygulandığını bilir.
 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Ücreti ;
 2. a)Kursiyerlerin eğitim günündeki öğle yemeği, çay ve diğer ikramlar ücretsiz ikram edilmektedir.
  b)Yangın Eğitici Eğitmenliği eğitim programının kişi başı ücreti -1200TL+KDV dir.5 kişi ve üzeri sayıdaki kişilerden oluşan gruplara indirim uygulanabilmektedir.
  Grup indirimlerine yönelik ayrıntılı bilgi için; sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine “Yangın Eğitici Eğitimleri Grup İndirimi” konu başlığı ile size ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtir e-posta gönderebilirsiniz.
  c) Eğitim ücretlerinin eğitim öncesi yatırılmış olması gerekmektedir.
  d) Maximum, Bonus ve World kredi kartlarına 9 ay taksit imkanı sunulmaktadır.

UYGULAMALI EĞİTİM FOTOĞRAFLARIMIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı Bilgi için; https://www.yanginegitim.com/3-seviye-yangin-egitici-egitimi/

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi onaylı
4. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi
Türkiye’de ilk ve tek
60 Saatlik kamu üniversitesi onaylı Eğitici Eğitimi
Güncel Eğitim tarihleri için lütfen tıklayınız.
Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanım’a veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 1. Seviye Yangın Eğitiminin Amacı;
 • Özel yangın ve patlama vakalarının kaynağının tespiti, önleme ve kontrolü hususunda sektör profesyonellerine ve bu alanda mahkemelerde bilirkişilik yapmak isteyenlere gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Personelin çalıştıkları işletmelerde çıkan yangınların tespiti ve raporlanması konularında bilgi edinmelerini sağlamak.
 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Hedef Kitlesi
 • Seviye Yangın Eğitici Eğitimi sertifikasına sahip olmak
 • Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak
 • En az önlisans mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar
 • Üniversitelerin önlisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar
 • Ortak sağlık güvenlik birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
 • Özel eğitim merkezlerinde eğitici olarak çalışanlar
 • İSG uzman adayları
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları
 • Özel firmalarda veya kamu kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
 • Mahkemelerde bilirkişilik yapmak isteyenler
 • Sigorta şirketlerine bilirkişilik yapmak isteyenler
 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Süresi ve Şekli
 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin süresi toplam 7 gündür (60 saat).
 • 5 gün (44 saat) uzaktan eğitim şeklindedir. Kursiyerlere her gün elektronik ortamdan konuyla ilgili yazılı ve görsel doküman gönderilecektir.
 • 2 gün teorik ve uygulama eğitimi şeklindedir. Bu eğitimlerde konu başlıkları ayrıntılı olarak ele alınacak ve senaryolar eşliğinde yangın başlangıç noktası ve sebebini bulmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 • Eğitim öncesinde ve sonrasında kursiyerlere sınav uygulanacaktır. Sınav günü ve saati eğitim öncesi ve sonrası katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

Eğitime Katılacak Kişi Sayısı;
1 grupta yer alacak maksimum kursiyer sayısı 20 dir.
Eğitim Yeri (Teorik ve uygulama eğitimi için);
Sarızeybek Eğitim Merkezi’nin İzmir Konak’ta bulunan Çankaya yerleşkesi ve İYTESEM’in Tepekule İş Merkezi’dir.
Kroki için tıklayınız.
Katılımcı sayısı 10’u geçen kurumlara isteğe bağlı olarak işletmede yani yerinde de eğitimler verilebilmektedir.
Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma :

 1. a)Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz kursiyer kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV ‘ si ve nüfus cüzdanın önlü arkalı hali tarayıcıdan taratılmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek sarizeybek@sarizeybek.com.tr adresine gönderilecektir.
  b)Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
  c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
  d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön test yapacaktır. Eğitim sonunda Yangın Eğitici Eğitimi sertifika programının sınav geçme notu 100 üzerinden 65 (Altmışbeş) dir.
  65 altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
  e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
  f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu Sarızeybek Eğitim Merkezi’ne aittir.
  g) Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.
  h) Sertifikalar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi (İYTESEM) tarafından hazırlanacak olup İYTESEM Müdürü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü imzalı olacaktır.

Eğitimde Yer Alan Konular;

 1. YANGIN VE SUÇ İLİŞKİSİ
 2. KRİMİNOLOJİ
 • Kriminoloji nedir?
 • Kriminolojinin tarihi
 • Kriminalistik nedir?
 • Delilin tanımı ve delil çeşitleri
 1. YANGININ KİMYASI VE DAVRANIŞLARI
 • Isı aktarım şekilleri ve sirayete etkisi
 • Yangının safhaları
 • Patlama ve patlama çeşitleri
 • Yangın sınıflarının yanma ve patlama davranışına etkisi
 • Gaz ve buhar patlamaları
 • Yanıcı ve sis ve tozlar
 1. YANGININ BAŞLANGIÇ ALANI VE NOKTASI
 • Yangının başlangıç alanı ve noktası
 • Yangının başlangıç noktasının tespiti için adımlar
 • Yangının başlangıç noktasının önemi
 • Yangının başlangıç noktasının bulunması
 1. YANGIN PATERNLERİ
 • V paterni
 • Dip noktası paterni
 • Ağır yanık paternleri
 • Temiz yanma paternleri
 • Camda oluşan paternler
 • Kına paterni
 1. YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİN BULUNMASI
 • Kasıtlı sebepler
 • Kasıtsız sebepler
 • Doğal sebepler
 1. OLAY YERİ İNCELEME YÖNTEMLERİ
 • Bölge inceleme yöntemi
 • Spiral inceleme yöntemi
 • Dilim inceleme yöntemi
 • Izgara inceleme yöntemi
 1. MÜLAKAT VE SORUŞTURMA
 • İnceleme öncesi gözlemler
 • Yangına ilk müdahale edenlerin görüşü
 • İlk görgü şahitlerinin görüşü
 1. YANGIN ÇIKARICILAR VE KUNDAKÇILIK
 • Kundaklama nedenleri
 • Geciktiriciler
 • Hızlandırıcılar
 • Kundakçılığın pozitif belirtileri
 • Kundakçılığın negatif belirtileri
 1. YANGIN ARAŞTIRMACISININ VE OLAY YERİNİN GÜVENLİĞİ
 • Kişisel koruyucu donanım
 • Çevre güvenliği
 • Olay yerinin güvenliği
 1. BELGELENDİRME VE ŞEKİL ÇİZME, DELİL BELİRLEME, KAYIT MUHAFAZA VE FOTOĞRAFLAMA TEKNİKLERİ
 • Görsel inceleme
 • Not alma
 • Fotoğraflama
 • Çizimler
 • Delil arama
 1. ELEKTRİKSEL YANGINLARIN İNCELENMESİ
 • Yetersiz çap
 • Ark atlaması
 • Kısa devre
 • Topraklama eksikliği
 • Kaçak akım
 • Elektriksel yangınların inceleme teknikleri
 1. ARAÇ YANGINLARININ İNCELENMESİ
 2. YANGIN ÇIKIŞ SEBEBİNİN RAPORLANMASI

Eğitim Sonrası Kazanımlar;

 1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;
 • Yangın olayının hukuki açıdan yerini bilir.
 • Yangın yerini incelerken hangi yöntemleri kullanması gerektiğini bilir.
 • Yangın davranışı ve ısı transferinin yangının yayılması ve olay yeri incelemesine etkisini bilir.
 • Kundaklama nedeniyle çıkan yangınların tespitini yapabilir.
 • Binada çıkmış bir yangını araştırarak yangının çıkış sebebini bulabilir.
 • Yangın yerini incelerken hangi araç ve gereçleri kullanması gerektiğini bilir.
 • Elektrik kaynaklı yangınların nasıl meydana geldiğini ve yangın çıkardığını bilir.
 • Sigara kaynaklı yangınların inceleme sonunda sebebini bulabilir.
 • Yangın incelemesinden sonra yangın raporunu nasıl hazırlaması gerektiğini bilir.
 • Yangın raporunu hazırlarken nelere dikkat edilmesini bilir.
 • İyi bir yangın raporunun hangi unsurları içermesi gerektiğini bilir.
 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Ücreti;
 2. a)Kursiyerlerin eğitim günündeki öğle yemeği, çay ve diğer ikramlar ücretsiz ikram edilmektedir.
  b)Yangın Eğitici Eğitmenliği eğitim programının kişi başı ücreti -1400TL+KDV dir.5 kişi ve üzeri sayıda ki kişilerden oluşan Gruplara indirim uygulanabilmektedir.
  Grup indirimlerine yönelik ayrıntılı bilgi için; sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine “Yangın Eğitici Eğitimleri Grup İndirimi” konu başlığı ile size ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtir e-posta gönderebilirsiniz.
  c) Eğitim ücretlerinin eğitim öncesi yatırılmış olması gerekmektedir.
  d) Maximum, Bonus ve World kredi kartlarına 9 ay taksit imkanı sunulmaktadır.

UYGULAMALI EĞİTİM FOTOĞRAFLARIMIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı Bilgi için; https://www.yanginegitim.com/4-seviye-yangin-egitici-egitimi/

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi onaylı
Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitimi
Türkiye de ilk ve tek
60 Saatlik kamu üniversitesi onaylı Eğitici Eğitimi
Güncel Eğitim tarihleri için lütfen tıklayınız.
Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanım’a veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitiminin Amacı;
Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler kapsamında Acil durumların belirlenmesini sağlayacak, doğru müdahale planını yapabilecek ve uygulayacak, kriz ve afet yönetimi şeklini kavrayıp öğretebilecek, yangınla mücadele ekibi (söndürme ekibi), arama, kurtarma ekibi, tahliye ekibi, ilkyardım ekibi, koruma ekibi, haberleşme ekibi, teknik ekipler ve acil durum koordinatörünün yer aldığı acil durum müdahale ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek eğitmen yetiştirmektir.
Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı ;
* 2009 tarihli binaların yangınlardan korunması hakkındaki yönetmelik
* 2013 tarihli iş yerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmelik.
* 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu.
* 2013 tarihli çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik
Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitiminin Hedef Kitlesi;
Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

 • Acil durum müdahale ekipleri genel koordinatörleri,
 • Yangınla mücadele ekibi (söndürme ekibi), arama, kurtarma ekibi, tahliye ekibi, ilkyardım ekibi, koruma ekibi, haberleşme ekibinde yer alan beyaz yakalı personel,
 • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,
 • Üniversitelerin önlisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,
 • A, B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,
 • Özel eğitim merkezlerinde eğitici olarak çalışanlar,
 • İSG uzman adayları,
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları veya meslek lisesi mezunları
 • Özel firmalarda veya kamu kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitiminin Süresi ve Şekli;
Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitiminin süresi 7 gün – 60 saattir. 5 gün 44 saat uzaktan eğitim olup, 2 gün – 16 saat teorik ve uygulama eğitimi şeklinde verilecektir. Katılımcılar uygulamalı eğitimde yangınla mücadele ekibi eğitimini, arama ve kurtarma ekibi eğitimini, tahliye ekibi eğitimini, ilkyardım ekibi eğitimini,koruma ekibi eğitimini ve haberleşme ekibi eğitimini ayrı ayrı alacaklardır. Eğitimin akabinde katılımcılar kendi içlerinde ekiplere ayrılacaklar ve acil durum esnasındaki görevleri ve hareket tarzları video kaydı eşliğinde tatbiki olarak uygulanacaktır. Tatbikat sonrası değerlendirmelerle eğitim son bulacaktır. Sınav günü ve saati eğitim öncesi katılımcılara ayrıca bildirilmektedir.
Eğitime Katılacak Kişi Sayısı;
1 grupta yer alacak maksimum kursiyer sayısı 25 dir.
Eğitim Yeri;
Sarızeybek Eğitim Merkezi’nin İzmir Konak’ta bulunan Çankaya yerleşkesi ve İYTESEM’in Tepekule İş Merkezi’dir.
Kroki için tıklayınız.
Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma:

 1. a)Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz kursiyer kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV ‘ si ve nüfus cüzdanın önlü arkalı hali tarayıcıdan taratılmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek sarizeybek@sarizeybek.com.tr adresine gönderilecektir.
  b)Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
  c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
  d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön test yapacaktır. Eğitim sonunda Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitimi sertifika programının sınav geçme notu 100 üzerinden 65 dir. 65 altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
  e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
  f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu Sarızeybek Eğitim Merkezi’ne aittir.
  g) Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.
  h) Sertifikalar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi (İYTESEM) tarafından hazırlanacak olup İYTESEM Müdürü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörü imzalı olacaktır.

Eğitim Sonrası Bireysel Kazanımlar;
Acil Durum Eğitici Eğitimini almış her birey;

 • Yangınla mücadele ekibi (söndürme ekibi), arama,kurtarma ekibi,e tahliye ekibi, ilkyardım ekibi, koruma ekibi, haberleşme ekibi, teknik ekipler ve acil durum koordinatörünün görev yetki sorumlulukları ile hareket tarzlarını tam olarak bilir,
 • Acil durum müdahale ekiplerinin eğitimlerini verebilir,
 • Acil durum müdahale yönetimi eğitimini verebilir,
 • Acil durum, afet ve kriz çeşitlerini bilir,
 • Acil durum müdahale ekiplerinin yönetimini bilir,
 • İşyeri risk değerlendirmesinin yapılmasında veya revize edilmesinde etkin rol üstlenebilir,
 • Acil durum ekiplerini ayrı ayrı ve kapsamlı şekilde oluşturabilir,
 • Acil durum müdahale ekiplerinde görevli tüm ekiplerin ekipmanlarını tespit edebilir,
 • Acil durum müdahale ekiplerinin ekipmanlarının kullanım eğitimini verebilir,
 • Uyarı işaret ve yazılarının planlanmasını yapar,
 • Acil durum müdahale ekipleri tatbikatlarını yaptırabilir,
 • Raporlama, geri bildirim, kontrol ve denetim yapabilir,

Eğitim Sonrası Kurumsal Kazanımlar;
Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitimini almış her birey kurumuna;

 • Acil durum, afet ve kriz durumunda acil durum müdahale ekiplerinde görevli tüm personelin doğru davranış şeklini belirleyerek, can ve mal kaybını en aza indirilmesini sağlar,
 • ÇSGB denetimlerinde sorunsuz bir süreç geçirilmesine katkıda bulunur,
 • Kurumun prestijinin korunmasını ve artırılmasını sağlar,
 • Verim ve kalitenin artmasını sağlar,
 • Personelin güven içinde çalışmasını sağlar,
 • Personelin özel hayatında da fayda sağlayacak bilgilere sahip olmasını sağlayarak aidiyet duygusunu artırır.

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitiminin Ücreti;
a) Kursiyerlerin eğitim günündeki öğle yemeği, çay ve diğer ikramlar ücretsiz ikram edilmektedir.
b)Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitmenliği eğitim programının kişi başı ücreti 1200-TL+KDVdir. 5 kişi ve üzeri sayıda ki kişilerden oluşan Gruplara indirim uygulanabilmektedir.Grup indirimlerine yönelik ayrıntılı bilgi için; sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine “Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitici Eğitimi Grup İndirimi” konu başlığı ile size ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtir e-posta gönderebilirsiniz.
c) Eğitim ücretlerinin eğitim öncesi yatırılmış olması gerekmektedir.
d) Maximum, Bonus ve World kredi kartılarına 6 ay taksit imkânı sunulmaktadır.
UYGULAMALI EĞİTİM FOTOĞRAFLARIMIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı Bilgi için; https://www.yanginegitim.com/egitimler/acil-durum-egitici-egitimi/

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi onaylı –
Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi
Türkiye’de ilk ve tek
60 Saatlik kamu üniversitesi onaylı Eğitici Eğitimi
Güncel Eğitim tarihleri için lütfen tıklayınız.
Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanım’a veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitiminin Amacı:
Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri” ni verebilecek eğitmenler yetiştirmek.
Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı :
* 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu.
* 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği.
* 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik.
Yüksekte Çalışma Eğitmenliği Eğitiminin Hedef Kitlesi :
Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

 • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar.
 • Üniversitelerin önlisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.
 • OSGB (Ortak sağlık güvenlik birimlerinde) görev yapan A B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları.
 • Özel eğitim merkezlerinde eğitici olarak çalışanlar.
 • İSG uzman adayları.
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler.
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları.

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitiminin Süresi ve Şekli :
Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitiminin süresi 7 gün – 60 saattir. 5 gün 44 saat uzaktan eğitim olup, 2 gün – 16 saat teorik ve uygulama eğitimi şeklinde verilecektir. Sınav günü ve saati eğitim öncesi katılımcılara ayrıca bildirilecektir.
Eğitime Katılacak Kişi Sayısı :
1 grupta yer alacak maksimum kursiyer sayısı 20’dir.
Eğitim Yeri :
Sarızeybek Eğitim Merkezi’nin İzmir Konak’ta bulunan Çankaya yerleşkesi ve İYTESEM’in Tepekule İş Merkezi’dir.
Kroki için tıklayınız.
Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma :

 1. a)Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz kursiyer kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV ‘ si ve nüfus cüzdanın önlü arkalı hali scannerdan taratılmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek sarizeybek@sarizeybek.com.tr adresine gönderilecektir.
  b)Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
  c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
  d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön test yapacaktır. Eğitim sonunda Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi sertifika sınavının geçme notu 100 üzerinden 65 (Altmışbeş) dir. 65 altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
  e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
  f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu Sarızeybek Eğitim Merkezi’ne aittir.
  g) Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.
  h) Sertifikalar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi (İYTESEM) tarafından hazırlanacak olup İYTESEM Müdürü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü imzalı olacaktır.

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi İçeriği :
Yükseklik, yüksekte çalışma kuralları, yüksekte çalışma aparatları, katılım belgeleri ve sertifika düzenlemeleri şeklinde devam edecektir.
KKD (Kişisel koruyucu donanımlar):

 1. a)Baş koruma ekipmanları:Baret, şapka, bone/eşarp, kar başlığı.
  b) Vücut koruma ekipmanları: İş elbisesi, tulum, mont/yelek, Önlük, tam korunma giysisi.
  c) Göz korunma ekipmanları: Emniyet gözlüğü, yüz siperi.
  d) Kulak koruma ekipmanları: Kulak tıkacı, tam kapalı kulaklık, kişiye özel kulaklık.
  e) El koruma ekipmanları: Eldiven, kolluk, parmaklık.
  f) Ayak koruma ekipmanları: Emniyet ayakkabısı, Çizme, Bot, maskarat, tozluk.
  g) Düşmeden korunma ekipmanları: Emniyet kemeri, yan halat, bağlanma kılavuzları, güvenlik halatı, şok emiciler, güvenlik ağı.

Yüksekte çalışma ekipmanları:
Yüksekte çalışma yapabilmek için kullanmış olduğumuz ekipmanlar, merdivenler, iskeleler, vinçler, platformlar olarak gösterilebilir.
 Yüksekte çalışma nedir?, Nereler yüksekte çalışma ortamlarıdır?
 Çalışanların düşmesine neden olabilecek faktörler, nerelerden düşeriz?
 Düşmeye karşı güvenlik önlemleri almanın önemi, düşmenin önlenmesi için alınması gereken standart prosedürler, düşüş koruma planı.
 Düşmeyi önleme planının hazırlanması ve uygulanması.
 Yetkili uzman görevlendirilmesi.
 Geleneksel sistemlerin neden kullanılmadığının açıklanması.
 Alternatif sistemlerin işçileri nasıl koruyacağının açıklanması.
 Kontrollü giriş bölgeleri oluşturulması, dokümantasyon sorumluluğu.
 Kazaların araştırılması, çalışanların düşen objelerden koruma.
 Düşmeyi önleme konusunda eğitim.
 Merdivenlere bakış ve genel kurallar.
 İskelelere bakış ve genel kurallar.
 Yüksekte çalışmalarda korunma sistemleri.
Yetişkinin özellikleri ve Eğitim yöntemleri :
• Yetişkin eğitimi ilkeleri, eğitim ortamının hazırlanması, eğitim araçları.
• Eğitimin ğlanlanması, eğitim içeriği, eğitim yöntemleri.
• Eğitimde ölçme değerlendirme.
Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimin Kapsamı ve Kişiye Kazandıracakları :

 • Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.
  • Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.
  • Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.
  • Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları (Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vb.) bilir.
  • Yüksekte çalışma ekipmanlarını (Merdiven, iskele, vinç, platform vs.) bilir.
  • Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları (Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina, vb.) bilir.
  • Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.
  • Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.
  • Yüksekte çalışma ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri bilir.
  • İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.
  • Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.
  • Dış cephe asansörlerini bilir.
  • Mobil yükselebilen platformları bilir.
  • Kaldırma ekipmanlarını bilir.
  • Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.
  • Emniyet şeritleri ile işaretleme yöntemlerini bilir.
  • Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.
  • Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.
  • Güvenli ortam oluşturmayı bilir.
  • Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.
  • Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.
  • Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.
  • Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.
  • Yüksekte çalışma eğitimi sonrası değerlendirme yapar ve kayıtları tutar.
  • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
  • 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği yüksekte çalışma eğitimi verebilir.
  • 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği gereği çalışılacak işin güvenliği hakkında bilgilendirme yapabilir, 28695 sayılı yönetmelik gereği, kişisel koruyucu donanımların kullanılması konusunda uygulamalı eğitim verebilir. Yüksekte çalışma eğitimi sonunda “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi” ve eğitim sonrası katılım belgesi verebilir.

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimin Kurumlara Kazandıracakları :
Bu eğitim sonunda işletme ve/veya kuruma aşağıdaki faydalar kazandırılacaktır.
a) İşletme ve/veya kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi.
b) Meydana gelebilecek olan yüksekte çalışma ile ilgili şantiye, özel servis çalışanları, inşaat işlerinde ve diğer işlerde can ve mal kaybını en aza indirilmesi.
c) İşletmelerin 0(sıfır) iş kazası politikalarına yardımcı ve destek olmak.
d) Yüksekte çalışma yapan personelin öz güveninin artırılması sonucu verim ve kalitenin üst seviyeye çıkartılması.
e) Yüksekte çalışma ile ilgili tedbirlerin alınması ve yasal süreçler.
Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi Ücreti:
a)Kursiyerlerin eğitim günündeki öğle yemeği, çay ve diğer ikramlar ücretsiz ikram edilmektedir.
b)Yüksekte çalışma eğitici eğitimi programı kişi başı ücreti -TL+KDV dir. 5 kişi ve üzeri sayıda ki kişilerden oluşan Gruplara indirim uygulanabilmektedir.Grup indirimlerine yönelik ayrıntılı bilgi için; sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine “Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimleri Grup İndirimi” konu başlığı ile size ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtir e-posta gönderebilirsiniz.
c) Eğitim ücretlerinin eğitim öncesi yatırılmış olması gerekmektedir.
d) Maximum, Bonus ve World kredi kartlarına 9 ay taksit imkanı sunulmaktadır.
UYGULAMALI EĞİTİM FOTOĞRAFLARIMIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.
Ayrıntılı Bilgi için; https://www.issagligiveguvenligiegitim.com/egitim/yuksekte-calisma-egitici-egitimi/

YerTepekule İş Merkezi 10.Kat-İYTESEM
ÖnKayıt:https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=199724

Eğitimin Amacı

İş Süreci Yönetimi (Business Process Management), Sürekli İyileştirme (Continouous Improvement), Yönetim Sistemi (Management Systems) konularını Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI) vizyonu ve kapsamı ile öğrenmek.

Eğitimin İçeriği

Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli(CMMI) vizyonu,tarihçesi,gelişimi

İş Süreci Yönetimi(Business Process Management), 

Yönetim Sistemi(Management Systems)

Süreç Kavramı,Süreç Alanları,Generic ve Specific Süreç Uygulamaları,

Süreç Yetenek Seviyeleri,Sistem Olgunluk Seviyeleri

Eğitim Ön Koşulu

Kalite Yönetim Sistemi ve Proje Yönetimi konularında ders alınmış olması önemle tavsiye edilmekle beraber, ön koşul arzı etmemektedir.

Kimler Katılabilir?/Katılmalıdır?

Kamu ve özel kurumlarda, geliştirme, servis, tedarik, operasyon alanlarında çalışan, uzman ve ara yöneticilerin katılımı önemle tavsiye edilmektedir.

Eğitim Hakkında Detaylı Bilgi

egemen@btgrubu.com 

Sertifika: Eğitim sonunda  sertifika verilecektir.

YTESEM Tepekule İş Merkezi 10.Kat  Bayraklı/İZMİR
Eğitimciler:
Yrd.Doç.Dr.Ferhat BİNGÖL, İYTE Enerji Mühendisliği Bölümü
Dr. Ö. Emre ORHAN, BORUSAN EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. Rüzgar ve Güneş Mühendislik Müdürü
Eğitimin İçeriği:

 • Dünyada, Avrupa’da, Türkiye’de Rüzgar Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi Alt Başlıkları
 • Rüzgar Enerjisinin Çevresel Etkileri
 • Rüzgar Meterolojisine Giriş
 • Rüzgar Ölçüm Sistemleri
 • Rüzgar Verisi ve Data Analizi
 • Arazi Rüzgar Akış Modelleme Yöntemleri
 • Rüzgar Enerjisi Aerodinamiği
 • CFD ve Rüzgar Enerjileri
 • Rüzgar Model Girdileri ve Genel Kullanılabilecek Araçlar
 • Örnek Proje Çalışması
 • Rüzgar Türbin Teknolojisi ve Üreticiler
 • Rüzgar Projeleri İdari Süreçler
 • Rüzgar Enerji Projeleri Aşamaları

Eğitim Süresi:
2 Gün (7 saat/gün), toplam 14 saat
Sertifika: Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.
Ücret: 950 TL+KDV’dir. (Eğitim dökümanları, öğle yemekleri – ara ikramlar dahil) İYTE lisansüstü öğrencilerine % 30 indirimli 665 TL+KDV’dir.
Ayrıntılı Bilgi: http://sem.iyte.edu.tr/ruzgarenerjisi-2/
Kayıt: https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=212641