SANAYİ 4.0 SERTİFİKA PROGRAMLARI

Sanayide Dijital Dönüşüm – Sanayi 4.0  için  nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla

 • PROJE YÖNETİMİ
 • AR-GE, TEKNOLOJİ ve İNOVASYON YÖNETİMİ
 • BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ

alanlarındaki eğitimler  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle yapılacaktır.

Verilecek eğitimler KOSGEB eğitim desteği kapsamındadır. Ayrıca grup indirimi de uygulanmaktadır. (KOSGEB eğitim desteği için http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi linkinden bilgi alınabilir.)

Tüm sertifika programları eşzamanlı başlayacaktır.Bir dönemde sadece tek programa kayıt olunabilir, diğer tercihler güz dönemi için ön kayıt olarak alınır.

Her program  sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar “BAŞARI SERTİFİKASI” alacaklardır. Sertifika üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı logosu  bulunacaktır.

Eğitimler haftada iki akşam (19:00-21:50), Tepekule İş Merkezi, Bayraklı, İYTESEM’de  yapılacaktır.

Bu program içerisinde PMBOK 6 ile uyumlu  35 saatlik eğitim verilmekte olup katılımcılar PMP sınavına giriş hakkı elde ederler.

12.11. 2019 – 27.12.2019

PY01 PROJE YÖNETİMİ TEMEL EĞİTİMİ ( Prof.Dr.A.Nuri BAŞOĞLU, İYTE Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi)

 • Proje Yönetimi Temel Unsurları
 • Projelerin Faaliyet Gösterdikleri Çevre
 • Proje Yöneticisinin Rolü
 • Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları
 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • Proje Kapsam Yönetimi
 • Proje Zaman Çizelgesi Yönetimi
 • Proje Maliyet Yönetimi
 • Proje Kalite Yönetimi
 • Proje Kaynak Yönetimi
 • Proje İletişim Yönetimi
 • Proje Risk Yönetimi
 • Proje Tedarik Yönetimi
 • Proje Paydaş Yönetimi
 • Proje Entegrasyon Yönetimi
 • MS Project ile Uygulama
 • Eğitim Yeri ve Saatleri: Tepekule İş Merkezi, Bayraklı, İYTESEM, 19:00- 21:50

Katılımcı: Tüm özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgelerindeki şirketler ve KOBİ çalışanları  ile ilgili kamu kurum ve kuruluş çalışanları katılabilir.

Üniversitelerin doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile lisans programları son sınıf öğrencilerinden 4.00 üzerinden en az 3.00 ortalamaya sahip öğrenciler toplam kontenjanın %10’unu geçmeyecek şekilde katılabilirler.

Belgelendirme: Program  sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar “BAŞARI SERTİFİKASI” alacaklardır. Diğer katılımcılardan % 70 oranında programa devam edenlere “Katılım Belgesi” verilecektir.  Sertifika/Belge üzerinde  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı logosu da bulunacaktır.

Program Ücreti: 35 saatten oluşan programın ücreti KDV dahil 1470 TL’dir.

 • Aynı kurum/kuruluş/şirketten en az 3 (üç) kişilik grup katılımlarında %20
 • Aynı KOBİ’den  en az 3 (üç) kişilik grup katılımlarında  işletmeleri KOSGEB eğitim desteği alıyorsa %5 (KOSGEB’ten %50 – toplamda %55)
 • İYTE akademik ve idari personeli ile mezunlarına belgelemek kaydıyla %20,
 • İYTE doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile toplam eğitim kontenjanının %10’unu aşmayacak sayıda İYTE’deki  4.00 üzerinden en az 3.00 ortalamaya sahip son sınıf lisans  öğrencileri için %20

indirim sağlanır.

Ön başvuru / Kayıt: https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=245988

( http://sem.iyte.edu.tr/basvuru bağlantısından tüm İYTESEM eğitimlerine ulaşabilirsiniz. )

Her türlü istek ve öneriniz için sanayi4.0egitimleri@iyte.edu.tr e-posta üzerinden iletişime geçebilirsiniz

ATİY01  AR-GE, İNOVASYON VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

 • Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi’ne Giriş
 • Ar-Ge Yönetim Kültürü
 • İnovatif Kurum Kültürü
 • Teknoloji Yönetimi
 • İnovasyon Yönetimi
 • İş Planlaması ve İş Geliştirme
 • AR-Ge ve İnovasyon İhtiyaç Analizi
 • Ar-Ge Finans Analizi
 • Ar-Ge İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet

ATİY02  YARATICI DÜŞÜNCE ve PROBLEM ÇÖZME

 • Durum ve Problem Analizi
 • Düşünme ve Problem çözme Becerileri
 • Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi

ATİY03  AR-GE VE KALİTE ODAKLI PROJE YÖNETİMİ

 • Ar-Ge ve Kalite Odaklı Proje Yönetimi
 • Ar-Ge Proje Fikrinin Oluşturma Yönetimi
 • Proje İhtiyaç Analizi ve Fikirden Uygulamaya Geçirme
 • Ar-Ge Projesi Hazırlama Yaklaşımı
 • Ar-Ge Projesi Planlama, Kontrol ve Yönetimi
 • Ar-Ge Organizasyon ve Görev Tanımları
 • Ar-Ge Proje Finansmanı
 • Ar-Ge Destekleri

ATİY04  AR-GE VE İNOVASYONDA STRATEJİK YÖNETİM

 • İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri İlişkisi
 • Ar-Ge ve Stratejik Planlama İlişkisi
 • Sistematik İnovasyon Yönetimi Süreçleri
 • Açık İnovasyon Yaklaşımı
 • Ar-Ge Yöntemleri
 • Ar-Ge Çıktılarını Ürüne Dönüştürme, Ticarileştirme ve Portföy Yönetimi
 • Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi
 • Ar-Ge Performans Değerlendirme ve Raporlama

Eğitim Yeri ve Saatleri: Tepekule İş Merkezi, Bayraklı, İYTESEM, 19:00 – 21:50

Katılımcı: Tüm özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgelerindeki şirketler ve KOBİ çalışanları  ile ilgili kamu kurum ve kuruluş çalışanları katılabilir.

Üniveristelerin doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile lisans programları son sınıf öğrencilerinden 4.00 üzerinden en az 3.00 ortalamaya sahip öğrenciler toplam kontenjanın %10’unu geçmeyecek şekilde katılabilirler.

 

Belgelendirme: Program  sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar “BAŞARI SERTİFİKASI” alacaklardır. Diğer katılımcılardan % 70 oranında programa devam edenlere “Katılım Belgesi” verilecektir.  Sertifika/Belge üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı logosu da bulunacaktır.

Program Ücreti: Dört modülden – 60 saatten oluşan programın ücreti KDV dahil 2800 TL’dir.

 • Aynı kurum/kuruluş/şirketten en az 3 (üç) kişilik grup katılımlarında %20
 • İYTE akademik ve idari personeli ile mezunlarına belgelemek kaydıyla %20,
 • İYTE doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile toplam eğitim kontenjanının %10’unu aşmayacak sayıda İYTE’deki  4.00 üzerinden en az 3.00 ortalamaya sahip son sınıf lisans  öğrencileri için %20

indirim sağlanır.

Ön başvuru / Kayıt: https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=245988

( http://sem.iyte.edu.tr/basvuru bağlantısından tüm İYTESEM eğitimlerine ulaşabilirsiniz. )

Her türlü istek ve öneriniz için sanayi4.0egitimleri@iyte.edu.tr e-posta üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

BTY01   BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE GİRİŞ

 • Temel bilgisayar bilgileri: Bilgisayar tarihçesi, terimler, sistem bileşenleri ve işlemleri, bilgisayar mimarisi, veri depolama, bilgisayar ağları ve internet, yazılım mühendisliği, problem çözme ve algoritma geliştirme, veri yapıları, bilgisayarların uygulama alanları.

BTY02  BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

 • Bilgisayar programlamanın temelleri: sıralama, karar verme, tekrarlama, sentaks, derleme, hata ayıklama, bakım, prosedürler, parametreler, diziler, nesne, yukarıda aşağıya yapılandırılmış tasarım. Algoritmik terminolojinin ve algoritmaların temel konseptleri.

BTY04   VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

 • Temel Kavramlar
 • Recursion
 • Stack veri yapıları
 • Kuyruk veri yapıları
 • Uygulama pratikleri
 • Genel Doğrusal listeler (Linear Lists)
 • Doğrusal olmayan listeler (NonLinear Lists)
 • İkili arama ağaç yapıları (Binary Search Trees)
 • AVL Arama Ağaçları (AVL Search Trees)
 • Heaps
 • Sıralama (Sorting)

BTY07   VERİ MADENCİLİĞİ

 • Bilgi keşfi sürecine genel bakış
 • Genel hatları ile veri madenciliği
 • Veri hazırlama
 • Veri madenciliği temelleri,
 • İlişki kuralları madenciliği
 • Sınıflandırma ve kestirim
 • Kümeleme analizi
 • Web madenciliği
 • Veri madenciliği uygulamaları

BTY08   YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

 • Yazılım mühendisliği
 • Yazılım mühendisinin rolü
 • Yazılım ve ilkelerinin değerlendirilmesi
 • Yazılım yaşam döngüsü modelleri
 • Gereksinim analizi
 • Spesifikasyon, tasarım uygulaması
 • Temel teknikler
 • Bakımın önemi
 • Geliştirme sürecinin her aşamasında kalite
 • Yeniden kullanılabilirliğin faydası
 • Verifikasyon ve validasyon
 • Ölçütlerin kullanımı
 • Ekip oluşturma
 • İnsan-bilgisayar arayüzü.

BTY14   JAVA DİLİNDE PROGRAMLAMA

 • Kontrol Yapıları
 • Sınıflar ve metotlar
 • Kalıtım
 • Çokbiçimlilik
 • Arayüzler,
 • Ayrıksı Durum Kotarımı
 • Akışlar ve Dosya G/Ç
 • Özyineleme
 • Dinamik Veri Yapıları.

BTY12   BİLGİ GÜVENLİĞİ

 • Güvenli bilgi ve haberleşme sistemlerinin tasarlanması, kurulması ve yönetimi ile ilgili yöntem ve araçlar incelenmesi
 • Bu amaçla gereksinim duyulan güvenlik fonksiyonları ve bunları sağlayan kriptografik güvenlik araçlar, ağ güvenliği araçları ve yöntemlerin tanımlanması
 • Güncel güvenlik problemlerinin incelendiği, bulut bilişim, web uygulama ve servisleri, kablosuz ağlar gibi pek çok uygulama alanını içine alan çözülmemiş problemler ve yapılan çalışmaların öğretilmesi
 • Öğrencilerin ilgi duydukları güncel problemlerden birisini analiz ederek, sorunu, çözüm yöntemlerini veya yapılan araştırma çalışmalarını proje olarak yazılı raporlaması ve sunum yapması

Eğitim Yeri ve Saatleri: Tepekule İş Merkezi, Bayraklı, İYTESEM, 19:00- 21:50

Katılımcı: Tüm özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgelerindeki şirketler ve KOBİ çalışanları  ile ilgili kamu kurum ve kuruluş çalışanları katılabilir.

Üniveristelerin doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile lisans programları son sınıf öğrencilerinden 4.00 üzerinden en az 3.00 ortalamaya sahip öğrenciler toplam kontenjanın %10’unu geçmeyecek şekilde katılabilirler.

Belgelendirme: Program  sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar “BAŞARI SERTİFİKASI” alacaklardır. Diğer katılımcılardan % 70 oranında programa devam edenlere “Katılım Belgesi” verilecektir.  Sertifika/Belge üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı logosu da bulunacaktır.

Program Ücreti: Yedi modülden – 68 saatten oluşan programın ücreti KDV dahil 4300 TL’dir.

 • Aynı kurum/kuruluş/şirketten en az 3 (üç) kişilik grup katılımlarında %20
 • Aynı KOBİ’den  en az 3 (üç) kişilik grup katılımlarında  işletmeleri KOSGEB eğitim desteği alıyorsa %5 (KOSGEB’ten %50 – toplamda %55)
 • İYTE akademik ve idari personeli ile mezunlarına belgelemek kaydıyla %20,
 • İYTE doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile toplam eğitim kontenjanının %10’unu aşmayacak sayıda İYTE’deki  4.00 üzerinden en az 3.00 ortalamaya sahip son sınıf lisans  öğrencileri için %20

indirim sağlanır.

Ön başvuru / Kayıt: https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=245988

( http://sem.iyte.edu.tr/basvuru bağlantısından tüm İYTESEM eğitimlerine ulaşabilirsiniz. )

Her türlü istek ve öneriniz için sanayi4.0egitimleri@iyte.edu.tr e-posta üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 • Eğitimin sonunda bir sınav ve proje teslimi olacaktır.
 • Proje konuları adayların çalıştığı sektöre, sektörün ya da çalıştığı kurumların sorunlarına yönelik belirlenecektir.
 • Eğitim başarısı %50 sınav ve %50 proje puanları ile değerlendirilecek ve başarı notu 70 olacaktır.
 • Eğitimlerin sonunda başarılı olanlara “Başarı Sertifikası”, başarısız olanlara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.
 • Eğitimlere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Her program en az 5, en fazla 20 katılımcıdan oluşur.
 • İYTESEM gerek duyulduğu takdirde eğitim içeriklerinde değişiklik yapma, eğitimi açmama veya erteleme hakkına  sahiptir. Merkezimizden kaynaklı iptal ve ertelemeler için katılımcıya  ödediği ücret iade edilir. Eğitimin açılması netleştikten sonra iade yapılmayacaktır.