Ar-ge ve İnovasyon Eğitimleri

Tepekule İş Merkezi 10.Kat İYTESEM Bayraklı/İZMİR
Eğitim İçeriği:

 • Ar-Ge ve Yenilik (İnovasyon) Kavramları
 • Proje Önerisi Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular
 • TÜBİTAK TEYDEB Proje Öneri Formu Üzerinde Uygulamalı Çalışma
  • Bölüm A: Proje ve Kuruluş Bilgileri
  • Bölüm B: Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
  • Bölüm C: Proje Planı ve Firma Altyapısı
  • Bölüm D: Projenin Ekonomik Yarara Dönüşebilirliği
  • Bölüm E: Proje Bütçesi
 • Destekleyici Belgeler ve Bilgi Kaynakları

Katılımcı:
TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge destekleri ile ilgili bilgi edinmek ve yenilikçi Ar-Ge projelerini hayata geçirmek isteyen şirketlerin Ar-Ge Yöneticileri ve Proje Sorumluları
Katılımcı sayısı alt sınırı 10 kişidir.
Eğitim Süresi: 1 Gün
Sertifika: Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.
Ön Kayıt:http://sem.iyte.edu.tr/onkayit
Başvuru:https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=107797

Tepekule İş Merkezi 10.Kat İYTESEM Bayraklı/İZMİR
Eğitimin Amacı:
Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge çalışmalarına önem vererek rekabet düzeylerini artırmalarına ve yenilikçi çalışmalar yürütmelerine yönelik KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından sunulan Araştırma-Geliştirme,İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programından faydalanabilmeleri için ihtiyaç duydukları proje önerisi hazırlama yetkinliğinin kazandırılmasıdır.
Eğitimin İçeriği

 • Ar-Ge ve Yenilikçilik (İnovasyon) Kavramları
 • Proje Başvurusu Hazırlarken Dikkat Edilecek Konular
 • KOSGEB Proje BaşvuruFormu Üzerinde Uygulamalı Çalışma
  • Bölüm A: İşletmenin Tanıtımı
  • Bölüm B: Projenin Teknik Açıdan Değerlendirilmesi
  • Bölüm C: Projenin Pazar Açısından Değerlendirilmesi
  • Bölüm D: Proje İş -Zaman Planı
  • Bölüm E: Proje Bütçesi
 • Destekleyici Belgeler ve Bilgi Kaynakları

Eğitim Süresi: 1 Gün
Sertifika: Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.
Ön Kayıt:http://sem.iyte.edu.tr/onkayit
Başvuru:https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=107797

Tepekule İş Merkezi 10.Kat İYTESEM Bayraklı/İZMİR

Eğitim İçeriği:

 • Ar-Ge ve Yenilik (İnovasyon) Kavramları
 • EUREKA Programı
  • EUREKA Network Projeleri
  • EUREKA Kümeleri (Clusters)
 • EUREKA Programına Başvuru Süreci
 • EUREKA Proje Formunun İncelenmesi
 • EUROSTARS Programı
 • EUROSTARS Programına Başvuru Süreci
 • EUROSTARS Proje Formunun İncelenmesi
 • Horizon2020 SME Aracı Programı
 • Horizon2020 SME Aracı Programına Başvuru Süreci
 • Horizon2020 SME Aracı Proje Formunun İncelenmesi
 • Destekleyici Belgeler ve Bilgi Kaynakları

Katılımcı:

EUREKA ve EUROSTARS destek programları hakkında bilgi edinmek ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için uluslararası projelerde yer almak isteyen şirketler.

Katılımcı sayısı alt sınırı 10 kişidir.

Eğitim Süresi: 1 Gün

Sertifika: Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Ön Kayıt:http://sem.iyte.edu.tr/onkayit

Başvuru:https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=107797

Tepekule İş Merkezi 10.Kat İYTESEM Bayraklı/İZMİR

Eğitimin Amacı:

Günümüzün zorlu rekabet koşullarında şirketlerin sürdürülebilir büyümesinin tek yolu araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve yenilikten geçmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge ve teknolojik yenilik projelerine mali destek sağlayan en önemli kuruluşlardan biri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’dur (TÜBİTAK). Doğası gereği belirsizlik ve risk içeren Ar-Ge projelerinin proje başında hedeflenen sonuçlara ulaşması için yürütme sürecinde dikkatli ve disiplinli davranmak büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte projenin TÜBİTAK gibi bir kurum tarafından desteklenmesi durumunda bu destek sağlayıcı kurumun proje destekleme süreçlerine ve kurallarına hakim olmak herhangi bir hak kaybına uğramamak ve sağlanan desteği en etkin biçimde kullanmak açısından bir gerekliliktir. Bu eğitimin amacı, Ar-Ge projeleri için TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programlarından faydalanan ya da faydalanmak isteyen şirketlere programların proje destekleme süreçleri hakkında detaylı bilgi vermektir.

Eğitimin İçeriği:

 • Ar-Ge Projesi Yürütürken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama
 • Mali Rapor Hazırlama
 • Yeminli Mali Müşavir ile Çalışma
 • Ar-Ge Yardımı İstek Formu Gönderme Süreci
 • İzleyici Ziyaretlerine Hazırlık
 • Sonuç Raporu Hazırlama

Katılımcı:

TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge destekleri ile ilgili bilgi edinmek ve yenilikçi Ar-Ge projelerini hayata geçirmek isteyen şirketlerin Ar-Ge Yöneticileri ve Proje Sorumluları.

Uygulamalı bir eğitim olmasından dolayı katılımcı sayısı üst sınırı 20 kişidir.

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim Saatleri: 10:00- 17:00

Eğitim Yöntemi: 

Eğitim kapsamında işlenen konulara ilişkin bilgilendirme sunumlarının yanı sıra TÜBİTAK TEYDEB tarafından proje dönem raporlarının alındığı, web tabanlı Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi’ne (PRODİS) katılımcıların aşinalığını sağlamak üzere bilgisayar ortamında demolar da gerçekleştirilecektir. Katılımcıların yanlarında dizüstü bilgisayar bulundurmaları yararlı olacaktır.

Eğitim Malzemeleri:

Eğitim sunumları ile destek programlarına ait her türlü bilgilendirici belgenin (uygulama esasları, başvuru formları, vb.) kayıtlı olduğu bir CD katılımcılara verilecektir.

Sertifika:

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Ön Kayıt:http://sem.iyte.edu.tr/onkayit

Başvuru:https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=107797

Tepekule İş Merkezi 10.Kat İYTESEM Bayraklı/İZMİR
Eğitimin Amacı:
Günümüzün zorlu rekabet koşullarında şirketlerin sürdürülebilir büyümesinin tek yolu yenilikten geçmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin yenilik projelerine mali destek sağlayan pek çok ulusal ve uluslararası destek programı yürütülmektedir. İşletmelerin bu destek programları hakkında bilgi sahibi olmaları kendilerine rekabet avantajı sağlayacak proje fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duyacakları mali desteğe ulaşmaları açısında kritik önem taşımaktadır. Bu eğitimin amacı katılımcılara ulusal ve uluslararsı proje destek programlarını tanıtmak, bu programlar hakkında detaylı, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşma yollarını göstermek, kendi işletme yapılarına ve proje fikirlerine uygun destek programını seçme yeteneğini kazandırmaktır.
Eğitimin İçeriği:

 • Ar-Ge ve Yenilikçilik (İnovasyon) Kavramları
 • Ulusal Proje Destek Programları
  • TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları
  • KOSGEB Destek Programları
  • TTGV Destek Programları
  • Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Destek Programları
  • Ekonomi Bakanlığı Destek Programları
  • Kalkınma Ajansları Destek Programları
 • Uluslararası Proje Destek Programları
  • Avrupa Birliği EUREKA ve EUROSTARS Programları
  • Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı

Katılımcı:
Proje fikirlerini hayata geçirmek için mali desteklerden yararlanmak isteyen işletmelerin temsilcileri.
Bu eğitimde katılımcı sayısı üst sınırı yoktur.
Eğitim Süresi: 1 Gün
Eğitim Saatleri: 10:00- 17:00
Eğitim Yöntemi: 
Eğitim kapsamında işlenen konulara ilişkin bilgilendirme sunumlarının yanı sıra örnek proje fikirleri üzerinde etkileşimli tartışmalar gerçekleştirilecektir.
Eğitim Malzemeleri:
Eğitim sunumları ile destek programlarına ait her türlü bilgilendirici belgenin (uygulama esasları, başvuru formları, vb.) kayıtlı olduğu bir CD katılımcılara verilecektir.
Sertifika:
Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.
Ön Kayıt:http://sem.iyte.edu.tr/onkayit
Başvuru:https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=107797