bigisayar
UZMANLIK EĞİTİMLERİ

+RÜZGAR ENERJİSİ TEMEL EĞİTİMİ

23-24 Mart 2018, Cuma- Cumartesi

İYTESEM Tepekule İş Merkezi 10.Kat  Bayraklı/İZMİR

Eğitimciler:

Yrd.Doç.Dr.Ferhat BİNGÖL, İYTE Enerji Mühendisliği Bölümü

Dr. Ö. Emre ORHAN, BORUSAN EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. Rüzgar ve Güneş Mühendislik Müdürü

Eğitimin İçeriği:

 • Dünyada, Avrupa’da, Türkiye’de Rüzgar Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi Alt Başlıkları
 • Rüzgar Enerjisinin Çevresel Etkileri
 • Rüzgar Meterolojisine Giriş
 • Rüzgar Ölçüm Sistemleri
 • Rüzgar Verisi ve Data Analizi
 • Arazi Rüzgar Akış Modelleme Yöntemleri
 • Rüzgar Enerjisi Aerodinamiği
 • CFD ve Rüzgar Enerjileri
 • Rüzgar Model Girdileri ve Genel Kullanılabilecek Araçlar
 • Örnek Proje Çalışması
 • Rüzgar Türbin Teknolojisi ve Üreticiler
 • Rüzgar Projeleri İdari Süreçler
 • Rüzgar Enerji Projeleri Aşamaları

Eğitim Süresi:

2 Gün (7 saat/gün), toplam 14 saat

Sertifika: Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Ücret: 950 TL+KDV’dir. (Eğitim dökümanları, öğle yemekleri – ara ikramlar dahil) İYTE lisansüstü öğrencilerine % 30 indirimli 665 TL+KDV’dir.

Ayrıntılı Bilgi: http://sem.iyte.edu.tr/ruzgarenerjisi-2/

Kayıt: https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=212641

+BİNA GÜÇLENDİRME EĞİTİMİ

İYTESEM Tepekule İş Merkezi 10.Kat  Bayraklı/İZMİR

Eğitimciler:

Doç.Dr.Engin AKTAŞ, İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.O.Özgür EĞİLMEZ, Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.Cemalettin DÖNMEZ, İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.Nurhan ECEMİŞ, İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümü

Eğitimin İçeriği:

 • Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar- I
 • Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar- II
 • Yapı Malzemeleri ve Süneklik
 • Deprem Yönetmeliğine Esas Olan Temel İlkeler ve Yönetmelik Esasları
 • Mevcut Yapılarda Durum Saptaması
 •  Zemin Temel Sistemleri
 • Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları
 • Zemin İnceleme Yöntemleri
 • Betonarme Yapılarda Depreme Dayanıklı Tasarım
 • Performans Analizi Genel İlke ve Kuralları ve Analiz Yöntemleri
 • Çelik  Yapılarda Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları
 • Mevcut bir Çelik Yapının Güçlendirilmesi
 • Mevcut Yığma Yapıların Performans Analizi
 • Mevcut bir Betonarme Yapının Performans Analizi: Doğrusal Elastik Yöntem
 • Mevcut bir Betonarme Yapının Performans Analizi: Doğrusal Elastik Olmayan Yöntem
 • Deprem Dayanımı Yetersiz Bir Betonarme Yapının Güçlendirilmesi
 • Sıvılaşma
 • Zemin İyileştirme
 • Güçlendirme Projelerinde Dikkat edilecek Hususlar

Eğitim Süresi:

5 Gün (6 saat/gün), toplam 30 saat

Sertifika:Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Önkayıt: http://sem.iyte.edu.tr/basvuru/

+MÜHENDİSLİK İŞLETMECİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

İYTESEM Tepekule İş Merkezi 10.Kat  Bayraklı/İZMİR

Önkayıt: http://sem.iyte.edu.tr/basvuru/

+AKIŞKANLAR MEKANİĞİ EĞİTİMİ

İYTESEM Tepekule İş Merkezi 10.Kat  Bayraklı/İZMİR

Eğitimci:Doç.Dr.Ekrem ÖZDEMİR, İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü, http://www.iyte.edu.tr/~ekremozdemir

Eğitimin İçeriği:Akışkanlar mekaniği, Kütle ve enerji denklikleri, Enerji kaybı ve güç hesaplamalaı.Absorpsiyon ile gazların saflaştırılması. Zararlı bileşenlerin gaz karışımlarından tutulması. Absorpsiyon Kolon tasarımı

Eğitimin Amacı:Uzun zaman ders ortamından uzakta kalan mühendis ve teknisyenlerimizin bilgilerini tazelemeleri ve gündelik iş yaşamlarında karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaları konularında yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Sertifika:Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Katılımcı:TÜPRAŞ, PETKİM gibi kuruluşlarda çalışan mühendisler, teknisyenler ve bu alanda bilgilenmek isteyen kişiler.

Önkayıt: http://sem.iyte.edu.tr/basvuru/

+DİSTİLASYON İLE AYIRMA İŞLEMLERİ EĞİTİMi

İYTESEM Tepekule İş Merkezi 10.Kat  Bayraklı/İZMİR

Eğitimci:Doç.Dr.Ekrem ÖZDEMİR, İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü, http://www.iyte.edu.tr/~ekremozdemir

Eğitimin İçeriği: Distilasyon ile sıvı karışımların ayrılması. Distilasyon Kolonu tasarımı.

Eğitimin Amacı:Uzun zaman ders ortamından uzakta kalan mühendis ve teknisyenlerimizin bilgilerini tazelemeleri ve gündelik iş yaşamlarında karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaları konularında yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Katılımcı:TÜPRAŞ, PETKİM gibi kuruluşlarda çalışan mühendisler, teknisyenler ve bu alanda bilgilenmek isteyen kişiler.

Sertifika:Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Önkayıt: http://sem.iyte.edu.tr/basvuru/

+ABSORPSİYON İLE AYIRMA İŞLEMLERİ

İYTESEM Tepekule İş Merkezi 10.Kat  Bayraklı/İZMİR

Eğitimci:Doç.Dr.Ekrem ÖZDEMİR, İYTE Kimya Mühendisliği Bölümü, http://www.iyte.edu.tr/~ekremozdemir

Eğitimin İçeriği:Absorpsiyon ile gazların saflaştırılması. Zararlı bileşenlerin gaz karışımlarından tutulması. Absorpsiyon Kolon tasarımı.

Eğitimin Amacı:Uzun zaman ders ortamından uzakta kalan mühendis ve teknisyenlerimizin bilgilerini tazelemeleri ve gündelik iş yaşamlarında karşılaştıkları problemlere çözüm bulmaları konularında yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Katılımcı:TÜPRAŞ, PETKİM gibi kuruluşlarda çalışan mühendisler, teknisyenler ve bu alanda bilgilenmek isteyen kişiler.

Sertifika:Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Önkayıt: http://sem.iyte.edu.tr/basvuru/

+SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ EĞİTİMİ

İYTESEM Tepekule İş Merkezi 10.Kat  Bayraklı/İZMİR

Eğitimci:Yrd.Doç.Dr.Gürsoy TURAN,İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümü, http://www.iyte.edu.tr/~gursoyturan

Eğitimin İçeriği:

 • Sonlu elemanlar metodunun işleyişinin anlaşılması
 • Belirli problemlerin çözümüne yönelik yeni elemanların geliştirilmesi
 • Belirli problemlere yönelik uygun sonlu eleman seçimi, modellemesi ve çözümüne kavuşturulması

Eğitimin Amacı:

 • Introduction of The Finite Element Method (FEM)
 • Where does it fit in the field of Computational Solid and Structural Mechanics
 • Approaching Physical Problems to be solved by the FEM
 • Overview of FEM
 • Stiffness Matrix derivation of simple 1-D problems
 • Strain-displacement Relationship
 • Equilibrium
 • Boundary Conditions
 • Assembly process of 1-D Elements
 • Rayleigh-Ritz Method
 • Stiffness Computation by using the Total Potential Energy
 • Truss elements 1-D
 • Beam Elements 2-D
 • Strain-stress relations for planar elements
 • Stiffness Formulation of the Constant Strain Triangle (CST)
 • Stiffness Formulation of the Rectangular Element
 • Introduction to Parametric Coordinates and their transformation
 • Element Loads: Transformation of element loads to concentrated forces
 • Introduction to isoparametric Elements
 • Midterm Exam 1
 • Numerical Integration by Gauss Quadrature
 • Introduction to pre-processing
 • Patch Test
 • Points of Interest in post-processing
 • Stress evaluation in isoparametric elements
 • Axially Symmetric Models
 • Bending of flat Plates

Katılımcı:Mühendis ünvanına sahip olanlar katılabilir.

Sertifika:Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Önkayıt: http://sem.iyte.edu.tr/basvuru/

+UZAKTAN EĞİTİM

İYTESEM Tepekule İş Merkezi 10.Kat  Bayraklı/İZMİR

Konular:

 • Uzaktan Eğitim Ders Yönetim Sistemleri
 • Uzaktan Eğitim Sanal Sınıf Sistemleri
 • Uzaktan Eğitim Ders Kaydetme Sistemleri
 • Uzaktan Eğitim Ders içerik Üretme Yazılımları

Eğitimin Amacı: Kişilerin uzaktan eğitim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak  ve bu sistemleri kurumlarında kurup, yönetip kullanıcılarına eğitim verebilir hale gelebilmek

Eğitimin İçeriği:

 • Moodle ders yönetim sisteminin kurulumu yönetimi kullanımı ve kullanıcı eğitimi.
 • Bigbluebutton sanal sınıf yazılımının kurulumu yönetimi ve ders yönetim sistemleri ile entegrasyonu.
 • Openmeetings sanal sınıf yazılımının kurulumu yönetimi ve ders yönetim sistemleri ile entegrasyonu.
 • Opencast ders video kayıt sistemi ve ders yönetim sistemleri ile entegrasyonu.

Katılımcı:

 • Uzaktan eğitim altyapısına geçecek üniversiteler
 • Uzaktan eğitim sistemleri öğrencilerine ulaşmak isteyen dershaneler
 • Uzaktan eğitim sistemi ile uzak noktalardaki şubelerine eğitim vermek isteyen şirketler.

Ön Koşul:Kişinin en az bir web sitesi kurmuş yönetmiş olması gerekmektedir.

Eğitim Malzemeleri:Sunumlar,ders videoları ve harici kaynaklar.

Eğitimin Süresi:3 gün

Eğitimin Ücreti:750TL

İndirim Oranı:İYTE personeline,öğrencilerine ve mezunlarına %20 indirim uygulanacaktır.

Önkayıt: http://sem.iyte.edu.tr/basvuru/