SELÇUK KARAATA, İYTESEM’DE TÜRKİYE’DE İNOVASYONU ANLATTI

atmosfer_logo_arkaplanİYTE ATMOSFER TTO’nun 2014 Bahar dönemi eğitim/atölye faaliyetleri kapsamında , İYTESEM ve Mühendislik İşletmeciliği Ana Bilim Dalı işbirliği ile “Türkiye’de İnovasyon” konusunda Sayın Selçuk KARAATA tarafından 21 Nisan 2014 Pazartesi, Saat 19:00’da  İYTESEM – Tepekule’de bir seminer verildi.

SKaraata1Sayın KARAATA sunumunda öncelikle geleceğin yol haritasını çizerek dünya coğrafyasının gelecekte mali durumu ve öne çıkacak sektörler hakkında bilgi verdi. İnovasyonun tanımını yaparak rekabet piramidindeki yeri üzerinde durdu. 2003-2023 dönemi Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisi’nde bilgi ve iletişim teknolojileri yönünden izlenecek politika ve hedeflerden bahsederek bilgi toplumu stratejisini oluşturan unsurlara ve Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 201-2016 dönemi Ulusal İnovasyon Stratejisi’ne değindi.

SKaraata3Sonrasında Türkiye’den çıkan dünyada yankı uyandırmış inovasyon örneklerinden Yonca Onuk Tersanesi’nde üretilen ve ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da kullanılmakta olan üstün nitelikli gemiyi ve Prof.Dr.Ahmet Duyar tarafından yapılan, dünyanın en iyi 40 icadından biri olarak gösterilen, elektrik motorlarının bozulmasını önceden haber veren MCM cihazını anlatan KARAATA,  birçok inovasyonun doğadan nasıl esinlenerek yapıldığını örneklerle aktardı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği eğitiminin ardından ilk lisansüstü çalışması için İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde Genel İşletme programına katılan KARAATA,  New York Üniversitesi’nde finans piyasalarına ilişkin katıldığı sertifika programını ve European Society for Science and Technology programı bünyesinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve İsveç Linköping Üniversitelerinde Bilim, Teknoloji ve Toplum konulu yüksek lisans programını tamamladı.

1991 – 2005 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de Kurumsal Pazarlama ve Genel Sekreterlik’te görev yaptı. Bu arada Avrupa Birliği Kısa Dönem Uzmanı olarak Avrupa Birliği İş Geliştirme Programı için KOBİ Eylem Planı adlı çalışmanın iki yazarından biri olarak görev yaptı. Yapı Kredi’de Genel Müdür Ofisi’nde Bölüm Yönetmeni görevinin ardından 01.09.2005 itibariyle TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu’nda göreve başladı.

Ulusal İnovasyon Girişimi Proje Koordinatörlüğü ve Direktör Yardımcılığı görevlerini üstlenen KARAATA’nın ilgi alanları; yenilik-inovasyon, KOBİ’ler, endüstriyel dinamikler, yenilenebilir enerji kaynakları olarak sayılabilir.