ULUSLARARASILAŞMA  YOLUNDA İYTE ARAMA ÇALIŞTAYI

İYTE’nin bilimsel platformda otorite sahibi, uluslararası arenada marka üniversite olma hedefleri çerçevesinde “Uluslararasılaştırma Yolunda İYTE Arama Çalıştayı” 5 Eylül 2013 tarihinde yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Akkurt, İYTESEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu ve UİO tarafından organize edilen çalıştaya  İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Bölüm AKTS Koordinatörleri ve idari birimleri temsilen idari personel katıldı.

Enstitünün uluslararasılaştırılmasında mevcut durumun analiz edildiği, geleceğe yönelik önerilerin belirlendiği ve bu doğrultuda yol haritası oluşturmayı amaçlayan çalıştay, Bayraklı Tepekule İş Merkezi’nde, İYTESEM’de gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Güden, uluslararasılaşmanın olmazsa olmazlarını anlattı. Kozmopolit bir öğretim üyesine sahip olmanın gerekliğini ve avantajlarını aktaran Güden, “Nitelikli öğrencileri kampüse çekmeliyiz. Nitelikli mezunlar bizim marka değerimizi yükseltecektir” dedi.

calistayKVÇalıştaya ev sahipliği yapan İYTESEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, İYTE’nin yabancı uyruklu öğretim üye-öğrenci sayıları, uluslararası bilimsel başarıları, yayınlanan makale sayısı vb. birçok kategoride diğer üniversitelerle karşılaştırmalı durumunu sayısal verilerle aktaran bir sunum gerçekleştirdi.

İYTE Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Ofis Müdürü Doç. Dr. Mehtap Emirdağ Eanes’in, kuruluşundan itibaren İYTE’nin yabancı uyruklu öğretim üyesi ve öğrenci sayıları, yaşanılan sorunları ayrıntılı bir şekilde anlattığı sunumun ardından tematik gurup çalışmaları yapıldı.

Altı tematik gruba ayrılan katılımcılar, çalıştayda şu konu başlıklarında görüştüler:

  • Nitelikli uluslararası araştırmacıların ve öğretim üyelerinin çekilmesi,
  • Uluslararası araştırma işbirliklerinin geliştirilmesi,
  • Nitelikli uluslararası öğrencilerin ve geldikleri ülkelerin çeşitliliğin artırılması,
  • Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğin arttırılması,
  • Uluslararası öğrenci ve araştırmacılara sunulan çok kültürlü yaşam alternatiflerinin ve desteklerin geliştirilmesi,
  • Uluslararası organizasyon ve planlama kapasitesinin arttırılması.

calistayS2Her grup hem kendileri hem de diğer gruplar için potansiyeller ve sorunlar konusunda fikir ürettiler ve diğer grupların kendi temaları hakkındaki fikirlerini de alarak sorun ve önerilerini netleştirdiler. Grup sözcülerinin belirlenen sorun ve önerileri aktarmalarının ardından çalıştay sona erdi.