Tolgahan OYSAL

Eğitim Bilgileri:

Yüksek Lisans

 • Üniversite:Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
 • Bölümü:Bilgisayar Mühendisliği
 • Tarih (Başlangıç-Bitiş):2002-2005

Bitirme Projesi
Bitirme projesi olarak, eğitimim sırada çalışmakta olduğum Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) için, MySQL, PHP ve Apache tabanlı bir yönetim bilgi sistemi geliştirdim. Sistem halen TTGV bünyesinde kullanılmaktadır.

Lisans

 • Üniversite:Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
 • Bölümü:Havacılık Mühendisliği
 • Tarih (Başlangıç-Bitiş):1993-1998

Dil Becerileri: (1’den 5’e kadar; 1=temel düzey, 5=ileri düzey)

İNGİLİZCE                           ALMANCA
Okuma:5                               Okuma:1
Yazma:5                                Yazma:1
Konuşma:5                            Konuşma:1

Mesleki Deneyim:

Tarih:Şubat 2010 – …
Yer:İzmir
Kurum/Kuruluş:Yekare Danışmanlık
Pozisyon: Direktör
Açıklama:

 • Kurumlara teknoloji geliştirme, Ar-Ge ve inovasyon projeleri geliştirme ve yönetme konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayım.
 • Bugüne kadar TÜBİTAK-TEYDEB, Kalkınma Ajansları, EUREKA, San-Tez,KOSGEB, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA – Instrument for Pre-Accession), AB Topluluk Programları destek programları kapsamında desteklenen pek çok projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev aldım.
 • Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Management, PCM) `TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Hazırlama`, `TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Yürütme`, `EUREKA / EUROSTARS Ar-Ge Projesi Hazırlama` ve `PRINCE2 Metodolojisi ile Proje Yönetimi` eğitimleri düzenlemekteyim.
 • Management and Leadership` ve `Coaching and Mentoring` konularında uluslararası geçerliliğe sahip online sertifika programları düzenlemekteyim.
 • Kurumsal, sektörel ve bölgesel bazda inovasyon yönetimi, bölgesel uzgörü çalışmaları ve teknolojik yetenek değerlendirmesi konularında araştırmalar yürütmekteyim.

Tarih:Kasım 2008 – Ocak 2010
Yer:İzmir
Kurum/Kuruluş:Arkas Holding A.Ş.
Pozisyon:Bilgi Teknolojileri Tasarım Analisti
Açıklama:Arkas Holding Bilgi Sistemleri Müdürlüğü bünyesindeki görevlerim şunlardı:

 • Arkas şirketlerinin iş hedeflerini destekleyecek BT strateji ve planlarının hazırlanmasına yardımcı olmak
 • BT stratejilerini, planlı BT mimarisi ve hizmetlerine dönüştürerek, iş gereksinimleri ve teknolojik değişiklikler doğrultusunda güncellenmesini sağlamak
 • Doğru BT yatırım kararlarının verilebilmesi için teknik danışmanlık yapmak
 • BT vizyonunu araştırmak ve geliştirmek
 • Arkas şirketlerinin BT bütçelerinin oluşturulması aşamasında yardımcı olmak
 • Arkas şirketlerinin iş ihtiyaçlarını analiz etmek
 • Arkas şirketlerinden gelecek taleplerin karşılanmasını gerçekleştirmek, talebin durumu hakkında ilgili kişilere bilgi vermek
 • Arkas şirketlerinin büyüme ve gelişimi sonucunda oluşan veya oluşabilecek BT ürün ve hizmetlerini analiz etmek
 • İş ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi önermek, geliştirmek ve güncel tutmak
 • Maliyetlerle ilgili tasarruf fırsatlarını raporlamak

Tarih:Nisan 2007 – Ekim 2008
Yer:İzmir
Kurum/Kuruluş:Bimar Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş.
Pozisyon: Proje Yöneticisi
Açıklama:Arkas Holding bünyesindeki 41 şirketten biri olan Bimar, Arkas şirketlerinin, iş hedeflerini gerçekleştirebilmesi için etkin, ekonomik ve yenilikçi bilgi teknolojileri çözümleri sunmaktadır.

Proje Yöneticisi olarak benim görevlerim şunlar idi:

 • Talep edilen ürünlerin üretilmesinin yönetimi
 • Proje ekibinin yönetimi ve motive edilmesi
 • Projenin planlanması ve izlenmesi
 • Proje dokümanlarının üretilmesi
 • Risklerin yönetilmesi ve acil durum planlarının yapılması
 • Projenin genel seyri ve kaynakların kullanımı ile ilgili sorumluluğu üstlenmek ve gerekli olduğu durumlarda düzeltici faaliyetlerde bulunmak
 • Değişiklik yönetimi ve konfigürasyon yönetimi

Yönettiğim projeler bilgi teknolojileri altyapı projelerinden yazılım geliştirme projelerine kadar değişiklik göstermekte idi. Projelerin süresi 6-18 ay, bütçesi 100.000-500.000 ABD Doları, personel sayıları da 5-15 kişi arasında değişmekte idi. Projelerde dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan proje yönetim metodolojilerinden biri olan PRINCE2 uygulanmakta idi.

Tarih:Aralık 2005 – Kasım 2006
Yer:İstanbul
Kurum/Kuruluş:1. Ordu Hava Savunma Tabur Komutanlığı
Pozisyon:Muhabere Takım Komutanı
Açıklama:Taburun tüm muhabere hizmetlerinin yanı sıra bölük eğitim subayı olarak bölük personelinin eğitiminden sorumlu idim.

Tarih:Ağustos 2002 – Kasım 2005
Yer:Ankara
Kurum/Kuruluş:Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Pozisyon:Uzman
Açıklama:TTGV bünyesinde hem Teknoloji Politikaları, hem de Teknoloji Projeleri Gruplarında görev yaptım. Teknoloji Politikaları Grubunda, TÜBİTAK tarafından koordine edilen Vizyon 2023 Ulusal Öngörü (Foresight) çalışması kapsamındaki Teknolojik Yetenek Envanteri Projesinin yürütme kurulunda çalıştım. Proje çerçevesinde Türkiye’deki firmaların teknolojik yetenek seviyelerinin tespiti amacıyla yapılan anket çalışmasında kullanılan anket formlarının hazırlanması, uygulanması ve raporlanması faaliyetlerinde görev aldım.

Proje raporu Vizyon 2023 raporu içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda, öngörü konusunda pek çok kurs ve konferansta gerek katılımcı gerekse konuşmacı olarak yer aldım. Yine Teknoloji Politikaları Grubundaki görevim kapsamında, AB 6. Çerçeve Programı Kurumsal İrtibat Noktası olarak program ile ilgili yurt içi ve dışındaki tüm gelişmeleri takip ederek, TTGV Haber Listesi ve yüzyüze görüşmeler vasıtası ile konu hakkında bilgi ve yardıma ihtiyaç duyan firma ve kişilere destek sağladım.
Teknoloji Projeleri Grubunda, teknoloji geliştirme projelerine finansal destek sağlayan
TTGV’ye Türkiye‘nin farklı illerinden başvuran firmaların, başta yazılım geliştirme projeleri olmak üzere yüzlerce Ar-Ge proje teklifinin incelenmesi ve değerlendirilmesinde görev aldım.

Ülkemizde Ar-Ge yapan/yapmak isteyen pek çok kişi ve kuruluş ile tanıştım ve yapılan değerlendirme faaliyeti sırasında ülkemizdeki üniversite ve özel sektör kuruluşlarından uzmanlarla birlikte çalıştım. Sorumlusu olduğum projelerin izlenmesi görevim esnasında Ar-Ge projelerinin teknik, idari ve finansal yönetimi konusunda yaşanan/yaşanması muhtemel gerçek durumların değerlendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanmasında firmaların proje yöneticileri ve proje izleyicileri ile koordineli olarak çalıştım.

Tarih:Ağustos 1999 – Temmuz 2002
Yer:Ankara
Kurum/Kuruluş:İnfotron A.Ş.
Pozisyon:Yazılım Mühendisi
Açıklama:info(+)TRON A.Ş.’de simülasyon bölümünde çalıştım. Bölümün temel misyonu askeri ve sivil her türlü eğitim/uygulama simülasyon sisteminin geliştirilmesidir. Simülasyon bölümünde, askeri ve sivil eğitim simülasyon sistemlerinin tasarımında görev aldım. Yazılım geliştirme süreçleri/standartları (IEEE 12207, CMMI, DoD 498, vb.), araçları (Rational Rose), 3B modelleme, sanal gerçeklik, network (DIS, HLA) konularında çalıştım.

Yer aldığım önemli projeler arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ndeki (DHMİ) hava trafik kontrolörlerinin eğitimi için bir Fransız (CS) ve bir Alman (5S) şirketi ile ortak geliştirilen, Esenboğa Havalimanında kurulan, zamanının Avrupa’daki tek bütünleşik kule ve radar simülatör sistemi projesi, Avrupa Birliği (EUREKA) destekli Fransız Renault firmasının koordinatörlüğünde ve bir çok Avrupa ülkesinden şirketin ortaklığında geliştirilen hareketli platformlu 3 boyutlu gözlük ve sensörlerin kullanıldığı sürüş simülatör sistemi projesi (Bu proje aynı zamanda TTGV, TÜBİTAK ve TÜSİAD tarafından verilen teknoloji başarı ödülünü almaya hak kazanmıştır. EUREKA Proje No: E! 1924), ASELSAN için geliştirilen Kaideye Monteli Stinger (KMS) Sistemi Eğitim Simülatörü projesi, İDEF Savunma Sanayileri fuarlarında sergilenen Asena F-5 uçuş simülatörü ve helikopter uçuş simülatörü sayılabilir. Şirket bünyesinde yüklendiğim temel görevler yeni proje/iş geliştirme, sistem gereksinimleri tanımlama / teknik şartname hazırlama, sistem tasarımı ve müşteri istekleri doğrultusunda yazılım geliştirme ekibine teknik destek sağlama, alt yüklenici ve tedarikçilerin koordinasyonu, sistem montajının, kabul testlerinin yürütülmesi, sistem eğitimlerinin planlanması ve uygulanması idi.

Tarih:Ekim 1998 – Eylül 1999
Yer:Ankara
Kurum/Kuruluş:Halıcı Yazılım A.Ş.
Pozisyon:Yazılım Mühendisi
Açıklama:
Bir yıl süre ile görev aldığım ilköğretim öğrencileri için Matematik ve Türkçe dersleri eğitim yazılımlarının geliştirilmesi projesinde tasarım geliştirme/iyileştirme, içerik hazırlama, test ve kalite kontrol konularında çalıştım.

Pozisyonla İlgili Başlıca Vasıfları: Proje hazırlama ve yönetme konularındaki eğitim ve danışmanlık tecrübesi

Üye Olunan Kuruluşlar: İzmir Ticaret Odası

Sertifikalar

 • PRINCE2 Practitioner, Benchmark UK, Ağustos 2007 – PRINCE2 dünyada 110 ülkede etkin biçimde kullanılan en önemli proje yönetimi metodolojisidir.
 •  CA Clarity Functional Consultant, Computer Associates, Ağustos 2007 – CA Clarity halen piyasadaki en iyi proje ve portföy yazılımı olarak kullanılmaktadır.

Sunulan Eğitim Hizmetleri

No Kuruluş Konu Süre (Gün) Yıl

1

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı Proje Yönetimi Dersi (2013-2014 Bahar Dönemi)

1 dönem

2014

2

İYTE Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)(Genel katılıma açık eğitim) EUREKA ve EUROSTARS Projesi Hazırlama Eğitimi

2

2014

3

İYTE-SEM(Genel katılıma açık eğitim) TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Yürütme Eğitimi

1

2014

4

İYTE-SEM(Genel katılıma açık eğitim) TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi

2

2014

5

İYTE-SEM(Genel katılıma açık eğitim) Ulusal ve Uluslararası Proje Destekleri Eğitimi

1

2014

6

Milas Kaymakamlığı (Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı) Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

5

2014

7

Çanakkale Valiliği (Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı) Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

5

2014

8

Denizli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü (Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı) Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

3

2014

9

İYTE-SEM(Genel katılıma açık eğitim) TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Yürütme Eğitimi

1

2014

10

Balıkesir Valiliği (Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı) Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitici Eğitimi

10

2013

11

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (İZTEKGEB) TÜBİTAK TEYDEB 1512 Girişimcilik Projesi Hazırlama Eğitimi

1

2013

12

İYTE – SEM(Genel katılıma açık eğitim) TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi

2

2013

13

İYTE – SEM(Genel katılıma açık eğitim) Ulusal ve Uluslararası Proje Destekleri Eğitimi

1

2013

14

İYTE – SEM(Genel katılıma açık eğitim) PRINCE2 Proje Yönetimi Eğitimi

3

2013

15

İYTE – SEM(Genel katılıma açık eğitim) TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Yürütme Eğitimi

1

2013

16

İZTEKGEB A.Ş. TÜBİTAK TEYDEB 1512 Girişimcilik Projesi Hazırlama Eğitimi

1

2013

17

İYTE – SEM(Genel katılıma açık eğitim) Ulusal ve Uluslararası Proje Destekleri Eğitimi

1

2013

18

İYTE – SEM(Genel katılıma açık eğitim) TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi

2

2013

19

Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) İzmir(Genel katılıma açık eğitim) TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi

2

2012

20

ABİGEM İzmir(Genel katılıma açık eğitim) TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Yürütme Eğitimi

1

2012

21

ABİGEM İzmir(Genel katılıma açık eğitim) TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi

2

2012

22

ABİGEM İzmir(Genel katılıma açık eğitim) TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi

2

2011

23

Ege Belediyeler Birliği Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi

2

2011

 

Sunulan Danışmanlık Hizmetleri

No Kuruluş Konu Destek Programı

1

AdresGezgini Yazılım Tasarım Bilişim İletişim ve Reklam Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. – İzmir Proje Hazırlama KOSGEB KOBİ Proje(1)KOSGEB Ar-Ge İnovasyon(1)

2

Bimar Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş. – İzmir Proje Hazırlama ve Yürütme TÜBİTAK TEYDEB 1501(2)EUREKA(2)FP7 ERA-NET MARTEC(1)San-Tez(2)

3

BTM – Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. – İzmir Proje Hazırlama TÜBİTAK TEYDEB 1501(1)

4

Ege Orman Vakfı – İzmir Proje Hazırlama İZKA – Turizm ve Çevre Küçük Ölçekli Altyapı MDP(1)Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (SGP)(1)

5

Egebimtes Bilgi İşlem Makinaları Teknik Servis San. ve Tic. Ltd. Şti. – İzmir Proje Hazırlama ve Yürütme TÜBİTAK TEYDEB 1507(1)

6

Egevizyon Görsel ve İşitsel Medya A.Ş. (Ege TV) – İzmir Proje Hazırlama IPA 2009 / 021-054 – Broadcasting the EU III(1)

7

Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği – İzmir Şubesi Proje Hazırlama CFCU/TR0803.02-02/MUSE – The Civil Society Facility -EU – Turkey Intercultural Dialogue: Museums (ICD-MUSE)(1)

8

İDeal Teknoloji Bilişim Çözümleri A.Ş. – İzmir Proje Hazırlama FP7 ERA-NET MARTEC(1)

9

İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Yürütme FP7-SEC-2012-1(1)

10

Kenan Özkan Çelik Profiller Ar-Ge Hizmetleri Ltd. Şti. – İzmir Proje Hazırlama ve Yürütme TÜBİTAK TEYDEB 1507(1)

11

Linovi Bilişim İnternet Teknolojileri Yazılım Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. – İzmir Proje Yürütme TÜBİTAK TEYDEB 1507(1)

12

Netle Yazılım A.Ş. – İzmir Proje Yürütme TÜBİTAK TEYDEB 1507(1)

13

Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği (ODER) – İzmir Proje Hazırlama İzmir Kalkınma Ajansı – Okul Öncesi ve Mesleki Egitim MDP(1)

14

Özçelik Kardeşler İnş. Turz. Mad. Otoyan San. ve Tic. A.Ş. – Aydın Proje Hazırlama ve Yürütme KOSGEB KOBİ Proje(1)TÜBİTAK TEYDEB 1507(2)TÜBİTAK TEYDEB 1501(1)

15

Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. – İzmir Proje Hazırlama ve Yürütme TÜBİTAK TEYDEB 1501(1)

16

PMS Polietilen Mamülleri Sanayi Ticaret A.Ş. – İzmir Proje Hazırlama ve Yürütme İZKA – Teknolojik Üretim ve Yenilik MDP(1)KOSGEB KOBİ Proje(1)
17 Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. – İzmir Proje Hazırlama TÜBİTAK TEYDEB 1507(1)

18

Siskon Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Ltd. Şti. – İzmir Proje Hazırlama TÜBİTAK TEYDEB 1507(1)

19

Still Arser İş Makinaları Servis ve Tic. A.Ş. – İstanbul Proje Hazırlama TÜBİTAK TEYDEB 1501(1)

20

T.C. Ahmetli Belediyesi – Manisa Proje Hazırlama Zafer Kalkınma Ajansı – Bölgesel Potansiyelin Harekete Geçirilmesi MDP(1)

21

Tekom-Puk Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – İzmir Proje Hazırlama ve Yürütme TÜBİTAK TEYDEB 1507(1)

22

Univera Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. – İzmir Proje Hazırlama ve Yürütme TÜBİTAK TEYDEB 1501(1)

 Kalkınma Ajansları ile Yürütülen Çalışmalar:

No

Ajans

Konu

Yıl

1

Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı – Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (Yararlanıcı: Milas Kaymakamlığı)

2014

2

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı – Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (Yararlanıcı: Çanakkale Valiliği)

2014

3

Güney Ege Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı – Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi (Yararlanıcı: Denizli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü)

2014

4

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı – Proje Döngüsü Yönetimi Eğitici Eğitimi (Yararlanıcı: Balıkesir Valiliği)

2013

5

İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisinin Hazırlanması

2013

6

İzmir Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendiricilik – KOBİ Mali Destek Prg.

2008

 

 Yayınlar:

 • -“A Flight Simulation Software for Flight Mechanics Education” American Institute of Aeronautics and Astronautics-AIAA Paper 2001-4309

Alınan Eğitimler:

 • Supporting Growth of SMEs Through Effective Leadership and Management Development, Study Visit, Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme, Şubat 2012, Leicester, England, United Kingdom
 • Technology Valuation and Startup Business Development, Teknoloji Transfer Ofisleri Eğiticilerin Eğitimi II, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platform (ÜSİMP) & Association of University Technology Managers (AUTM), Şubat 2013, İzmir, Türkiye
 • Ulusal Ar-Ge Fonlarına Yönelik Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, Avrupa İşletmeler Ağı – İstanbul, Ekim 2011, İstanbul, Türkiye
 • İnovasyon Yönetimi Eğitimi, Avrupa İşletmeler Ağı – İstanbul, Eylül 2011, İstanbul, Türkiye
 • KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Torbalı Ticaret Odası, Mart 2011, İzmir, Türkiye
 • Eğitimcinin Eğitimi (Öğretim Tasarımı, Öğretim Yöntemleri, Ölçme Değerlendirme), Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Eylül 2007, İstanbul, Türkiye
 • EU Project Cycle Management (AB Proje Teklifi Hazırlama Eğitimi), DeLeeuw International, Şubat 2007, Ankara, Türkiye
 • Training Course on Technology Foresight for Organizers, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Kasım 2006, TÜBİTAK-MAM, Gebze, Türkiye
 • IST at the Service of a Changing Europe by 2020: Learning from World Views (FISTERA Project), The Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Temmuz 2005, Sevilya, İspanya
 • Technology Audit Training, Oxford Innovation Ltd., Aralık 2004, Ankara, Türkiye
 • IT Innovation for Adaptability and Competitiveness, International Federation for Information Processing (IFIP), Mayıs 2004, Intel, Dublin, İrlanda
 • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi, Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Ocak 2004, Ankara, Türkiye
 • The Role of Foresight Implementing the EU Wider Neighborhood Policy and in the Structuring of Euro-Mediterranean Research and Innovation Area (eForesee Project), Malta Council for Science and Technology, Kasım 2003, Malta
 • Regional Foresight Methods Training Workshop, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Mayıs 2003, Milano, İtalya
 • EU 6. Framework Programme Kickoff Conference, Kasım 2002, Brüksel, Belçika
 • New Information Processing Techniques for Military Systems, NATO Research and Technology Organization (RTO), Nisan 2001, İstanbul, Türkiye