Tarih:28 Ekim 2014

Eğitimin Yeri:Tepekule İş Merkezi 10.Kat İYTESEM Bayraklı/İZMİR

Eğitimci:Tolgahan OYSAL-Yekare Danışmanlık http://sem.iyte.edu.tr/tolgahanoysal/

Eğitimin Amacı:

Günümüzün zorlu rekabet koşullarında şirketlerin sürdürülebilir büyümesinin tek yolu araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve yenilikten geçmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge ve teknolojik yenilik projelerine mali destek sağlayan en önemli kuruluşlardan biri Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’dur (TÜBİTAK). Doğası gereği belirsizlik ve risk içeren Ar-Ge projelerinin proje başında hedeflenen sonuçlara ulaşması için yürütme sürecinde dikkatli ve disiplinli davranmak büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte projenin TÜBİTAK gibi bir kurum tarafından desteklenmesi durumunda bu destek sağlayıcı kurumun proje destekleme süreçlerine ve kurallarına hakim olmak herhangi bir hak kaybına uğramamak ve sağlanan desteği en etkin biçimde kullanmak açısından bir gerekliliktir. Bu eğitimin amacı, Ar-Ge projeleri için TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programlarından faydalanan ya da faydalanmak isteyen şirketlere programların proje destekleme süreçleri hakkında detaylı bilgi vermektir.

Eğitimin İçeriği:

  • Ar-Ge Projesi Yürütürken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama
  • Mali Rapor Hazırlama
  • Yeminli Mali Müşavir ile Çalışma
  • Ar-Ge Yardımı İstek Formu Gönderme Süreci
  • İzleyici Ziyaretlerine Hazırlık
  • Sonuç Raporu Hazırlama

Katılımcı:

TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge destekleri ile ilgili bilgi edinmek ve yenilikçi Ar-Ge projelerini hayata geçirmek isteyen şirketlerin Ar-Ge Yöneticileri ve Proje Sorumluları.

Uygulamalı bir eğitim olmasından dolayı katılımcı sayısı üst sınırı 20 kişidir.

Eğitim Süresi: 1 Gün

Eğitim Saatleri: 10:00- 17:00

Eğitim Yöntemi:

Eğitim kapsamında işlenen konulara ilişkin bilgilendirme sunumlarının yanı sıra TÜBİTAK TEYDEB tarafından proje dönem raporlarının alındığı, web tabanlı Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi’ne (PRODİS) katılımcıların aşinalığını sağlamak üzere bilgisayar ortamında demolar da gerçekleştirilecektir. Katılımcıların yanlarında dizüstü bilgisayar bulundurmaları yararlı olacaktır.

Eğitim Malzemeleri:

Eğitim sunumları ile destek programlarına ait her türlü bilgilendirici belgenin (uygulama esasları, başvuru formları, vb.) kayıtlı olduğu bir CD katılımcılara verilecektir.

Sertifika:

Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

Eğitimin fiyatı:250TL(KDV dahil)

İndirim Oranları

  • İYTE personeli, mezunları ve öğrencileri için  % 20
  • Aynı kurumdan/şirketten en az 4 kişilik katılımda %20
  • Birden çok eğitime katılan kişiler için özel indirim uygulanır.

Kayıt:https://form.iyte.edu.tr/view.php?id=107797

*Eğitime son kayıt tarihi 24 Ekim 2014 Cuma’dır.