PRINCE2® FOUNDATION PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE SERTİFİKA SINAVI

Eğitim Tarihi: 24-25-26 Ekim 2013 , 10:00-17:00

Eğitimin Yeri:Tepekule İş Merkezi 10.Kat İYTESEM Bayraklı/İZMİR

Eğitimin Amacı:

PRINCE2 Foundation eğitiminin amacı adayların PRINCE2 metodunu kullanan bir proje yönetimi takımı dışarıdan ya da takımın bir üyesi olarak etkin çalışması için gerekli PRINCE2 metodu bilgisine sahip olmasını sağlamaktır.
Adayların eğitim sonunda metodun yapısını ve anahtar terminolojiyi anlaması beklenmektedir.

 • Başarılı projeler yapmayı sağlayan faktörleri tanımlamak
 • PRINCE2 ana ilkelerini, temalarını ve süreçlerini açıklamak
 • PRINCE2 temel proje yönetim ürünlerini açıklamak
 • PRINCE2 terminolojisini tanımak ve kullanmak
 • PRINCE2 Temel Sertifika Sınavı’na hazırlanmak ve sınavı almak

Eğitimin İçeriği:

 • Proje ve Proje Yönetimine Giriş
  PRINCE2 Temelleri:
  PRINCE2 İlkeleri (Principles)
  PRINCE2 Süreçleri (Processes)
  PRINCE2 Temaları (Themes)
  PRINCE2 Proje Yönetimi Ürünleri (Management Products)
 • Örnek Olay Çalışması: Eğitim süresince katılımcıların PRINCE2 hakkındaki bilgilerini pekiştirmek için gerçekçi bir örnek olay çalışması (senaryosu) kullanılır.
  Proje Yönetimi Takımı oluşturma
  Proje Özeti (Project Brief) hazırlama
  Risk Analizi
  Kalite Kriterlerinin belirlenmesi

Eğitim ve sınav dili İngilizce’dir. Katılımcıların orta düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmaları beklenmektedir.

Eğitim esnasında gerekli hallerde Türkçe açıklamalar da yapılacaktır.

IMG_1742

Eğitim Yöntemi:

Teorik ve pratik uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Eğitimler atölye ve  grup çalışmaları ile desteklenerek sunumlar kadar gerçek örnekler, soru/cevap bölümleri ve tartışmalara da yer verilmektedir.

Eğitim Malzemeleri:

Eğitime katılan tüm adaylara resmi PRINCE2 kılavuzunun son sürümü, eğitim sunumları, örnek senaryolar, PRINCE2 proje yönetimi yazılımı “PROJECT in a BOX Community Edition” CD’si ve PRINCE2 Foundation sınavı verilmektedir. Adayların kesin kayıtlarını gerçekleştirmelerini takiben resmi PRINCE2 kılavuzu kendilerine gönderilecektir. Adayların eğitim öncesinde kılavuzu okumaları sınavdaki başarılarını artırmalarına
yardımcı olacaktır.

Sertifika:

Uluslararası geçerli PRINCE2 Foundation sertifikası almak için eğitim sonunda yapılacak olan sınavın formatı şu şekilde olacaktır:

 • Çoktan seçmeli sorular
 • 75 soru
 • 5 deneme sorusu (değerlendirmeye dahil edilmeyecek)
 • Geçmek için 35 doğru cevap (70 sorudan) – 50%
 • 60 dakika süre
 • Kapalı kitap

Sınavlar sınav bitiminde değerlendirilecek ve sonuçları adaylarla paylaşılacaktır.

Sınavda başarılı olan adaylar uluslararası PRINCE2 Foundation sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Sertifikalar eğitimden 2-3 hafta sonra adaylara ulaştırılacaktır.

PRINCE2 Foundation sertifikasının belirli bir geçerlilik süresi yoktur. Hiç bir zaman geçerliliğini yitirmez.

Eğitime Kimler Katılabilir/Katılmalıdır:

Proje yönetiminin uygulandığı bir ortamda çalışan ve temel PRINCE2 prensipleri ve terminolojisi hakkında kapsamlı bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyan herkes bu eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

 • Proje yöneticileri ve proje yönetici adayları
 • Projelerin tasarım, geliştirme ve gerçekleştirilmesinde görev alan diğer kilit rollerde görev alan kişiler:Proje Yönetim Kurulu üyeleri (örn. Proje Sorumlu Sahibi), Takım Yöneticileri (örn. Üretim Yöneticileri), Proje Kalite Güvence (örn. Değişiklik Analisti), Proje Destek (örn. Proje ve Program Ofisi personeli) ve operasyonel seviyedeki yöneticiler/çalışanlar.
 • Firmaların orta ve üst düzey yöneticileri
 • Profesyonel anlamda proje yönetimi uzmanlığını meslek edinmek isteyenler
 • Proje yönetimi alanında uluslararası sertifika almak isteyenler
 • Kariyerini proje yöneticiliği ve üst düzey yöneticilik olarak belirlemiş olanlar

“PRINCE2 Foundation (Temel) Sertifikası”, “PRINCE2 Practitioner (UygulayıcıSertifikası” için bir ön gerekliliktir.
Bu eğitim, “PRINCE2 Practitioner Sertifikası”nın ilk modülünde yer alan eğitim başlıklarının aynısını kapsar. Bu nedenle ileri bir tarihte “PRINCE2 Practitioner” sınavına girecek adaylar için ideal bir başlangıç noktasıdır.

Katılımcı sayısı:Uygulamalı bir eğitim olmasından dolayı katılımcı sayısı üst sınırı 20 kişidir.

Eğitim Ücreti:

Eğitim ücreti 1.500 TL’dir (KDV dahil). Eğitim için son kayıt tarihi 15.10.2013’tür.

Erken kayıt indirimi:

 • 31.08.2013 tarihine kadar gerçekleştirilen ödemelere %20 indirim uygulanacaktır: 1.200 TL
 • 30.09.2013 tarihine kadar gerçekleştirilen ödemelere %10 indirim uygulanacaktır: 1.350 TL

İ.Y.T.E. indirimi:

 • 30.09.2013 tarihine kadar gerçekleştirilen ödemelerde İ.Y.T.E. öğrenci ve mezunlarına %20 indirim uygulanacaktır: 1.200 TL

Eğitimden en yüksek verimin alınabilmesi için katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Eğitim kayıtlarında ödeme tarihleri dikkate alınacaktır.

Eğitmenler:

Chris Aris, PRINCE2® Practitioner (http://www.benchmark-training.co.uk)

Chris Aris kamu sektöründe 30 yılı aşkın proje yöneticiliği tecrübesine sahiptir. Özellikle, inşaat ve telekom projeleri konusunda uzmanlaşmıştır. 1999 yılında akredite PRINCE2
eğitmeni olmuştur. Chris Aris bugüne kadar NHS Trusts, BBC, London School of Economics, Atos Origin, Accenture ve pek çok yerel kamu kurumundan oluşan geniş yelpazede kuruluşlara PRINCE2 ve diğer proje yönetimi eğitimleri vermiştir.

Tolgahan OYSAL, PRINCE2® Practitioner (http://www.yekare.com)
1998 yılında O.D.T.Ü. Havacılık Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 2005
yılında O.D.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesini
almıştır. 1998-1999 yılları arasında Halıcı Yazılım A.Ş.’de, 1999-2002 yılları arasında İnfotron A.Ş. Simülasyon Bölümünde Yazılım Mühendisi olarak çalışmıştır. Avrupa Birliği (EUREKA) tarafından desteklenen ve TTGV, TÜBİTAK, TÜSİAD tarafından verilen
Teknoloji Başarı Ödülünü almaya hak kazanan otomobil simülatörü projesinde görev almıştır. 2002-2005 yılları arasında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) bünyesinde Teknoloji Politikaları Bölümü ve Teknoloji Projeleri Bölümünde Uzman olarak görev yapmıştır. TÜBİTAK tarafından koordine edilen “Vizyon 2023: Bilim ve
Teknoloji Stratejileri” çalışması kapsamında “Ulusal Teknoloji Envanteri Projesi”nde çalışmıştır. Avrupa Birliği 6.Çerçeve Programı Kurumsal İrtibat Noktası olarak bilgilendirme faaliyetleri yürütmüştür. TTGV’ye başvuran firmaların, başta bilişim projeleri olmak üzere pek çok Ar-Ge proje teklifinin değerlendirilmesinde görev almıştır.
2005-2006 yılları arasında askerlik görevini yedek subay olarak yerine getirdikten sonra 2007-2009 yılları arasında Arkas Holding’de Proje Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2007 yılında PRINCE2 Practitioner Sertifikasını almış, proje ofisinde PRINCE2 metodolojisinin uyarlanmasında görev almıştır. Proje Yöneticisi olarak yazılım geliştirmeden, BT altyapı projelerine onlarca projeyi PRINCE2 metodolojisi ile yönetmiştir. Halen Yekare Danışmanlık bünyesinde Direktör olarak iş hayatına devam etmektedir.

Eğitimle ilgili ayrıntılı bilgi içeren dosyaya ulaşmak için tıklayınız.