Öğr.Gör.Dr. Yasemin ÖZCAN GÖNÜLAL

İletişim Bilgileri:
İş: 0232 7507802
e.posta: yaseminozcan@iyte.edu.tr
Adres: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Genel Kültür Dersleri Bölümü, Urla-İZMİR web: www.yasemingonulal.com

KİŞİSEL BİLGİLER:
Doğum Yeri: İzmir

EĞİTİM:
Doktora (2007-2012): Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, “Cumhuriyet Dönemi Dil Tartışmalarının Türk Dili Eğitimine Yansımaları (Toplum Dil Bilimi Bakımından Bir İnceleme)”, İzmir.
Yüksek Lisans (2004-2007): Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, “Nebire Gıymatdinova’nın Hikâyeleri ve Hikâyelerdeki Eğitimle İlgili Unsurlar”, İzmir. (Dil İncelemesi/Transkripsiyon Aktarma Sözlük)
Tezsiz Yüksek Lisans (2003–2004 pedagojik formasyon): Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Manisa.
Lisans (1999-2003): Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmir.

İŞ DENEYİMİ:

2009 Ocak- (devam ediyor): Türk Dili Okutmanı / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Genel Kültür Dersleri Bölümü
2004-2009: Araştırma Görevlisi / Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)

BİLİMSEL YAYINLAR:
Makaleler:
1. Yasemin Özcan Gönülal, “Genelgelerin Gölgesinde Türk Dili Eğitimi ya da Türkçenin Büyük Çaresizliği”, International Journal Of Languages’ Education And Teaching (IJLET), ISSN: 2198 – 4999, Mannheim – GERMANY, UDES 2015, p. 2766-2773, 2015. (Uluslararası Hakemli / Tarandığı İndeksler: Open Access Library, Deutsche National Bibliothek, GIGA, ASOS, SOBİAD vs.)
2. Yasemin Özcan Gönülal, “Söz Varlığımız Erozyona mı Uğruyor?” Sorusuna Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma, Dil Araştırmaları, Sayı 16, 2015 (Uluslararası Hakemli / Tarandığı İndeksler: EBSCO, ASOS, Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi )
3. Yasemin Özcan Gönülal, Türkçede Tabiat Kaynaklı “Yıkım”lar Nasıl İfade Edilir?, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), Sayı 36, Güz 2014, s. 169-190. (Uluslararası Hakemli / Tarandığı İndeksler: ULAKBİM, CSA, EBSCO, LLBA, MLA, UPD)
4. Yasemin Özcan Gönülal, Dil-Toplum İlişkisi Açısından Türkiye’de 1940 Sonrası Dil Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turk, Volume 6/1, Winter 2011, pp. 1127-1137. (Uluslararası Hakemli / ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, MLA, ASOS )
5. Yasemin Özcan Gönülal, Yunus Emre’nin “Kayusu Değül” Redifli Şiiri Üzerine Bir Dil İncelemesi, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turk, Volume 6/4 Fall 2011, pp.183-190. (Uluslararası Hakemli / ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, MLA, ASOS)
6. Yasemin Özcan, Refik Halid Karay’ın “Şeftali Bahçeleri” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Dil İncelemesi, Türk Dili, Sayı: 688, Nisan 2009, s. 331-338. (Ulusal Hakemli)
7. Yasemin Özcan, Günümüz Tatar Yazarlarından Nebire Gıymatdinova, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar/2007, Sayı: 23, s. 113–119. (Uluslararası Hakemli)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler:
1. Yasemin Özcan Gönülal, “Genelgelerin Gölgesinde Türk Dili Eğitimi ya da Türkçenin Büyük Çaresizliği”, UDES 2015 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, Nevşehir. (Basılı)
2. Yasemin Özcan Gönülal, “Kelimelerimiz Erozyona mı Uğruyor” Sorusuna Yönelik, Uygulamalı Bir Araştırma, 3. Uluslararası Türkoloji Kongresi: Polonya-Türkiye İlişkilerinin 600. Yıl Dönümü-Türkoloji Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını, 25-27 Haziran 2014, Varşova/Polonya. ;
3. Yasemin Özcan Gönülal, “Üniversite Öğrencilerinin Türkçe Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme”, 5. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Denizli.
4. Yasemin Özcan Gönülal, “Asılsız veya İşlek Olmayan Eklerle Yeni Kelimeler Türetilebilir mi?”, VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 24-28 Eylül 2012, Ankara.
5. Yasemin Özcan Gönülal, “Cumhuriyet Dönemi Dil Tartışmalarının Sosyolengüistik Açıdan Değerlendirilmesi”, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 16–18 Aralık 2010, s. 403–412. (Basılı)
6. Yasemin Özcan, “Orhan Pamuk’un Türkçesi: Benim Adım Kırmızı Örneği”, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi Bildiriler, İstanbul Kültür Üniversitesi, 4–6 Ağustos 2008, Cilt: 1, s. 541–558. (Basılı)

DİĞER YAYINLAR:
1. Yasemin Özcan Gönülal, Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nde Türkiye’nin İlk Sözlük Kitaplığı, Türk Edebiyatı (Aylık Fikir ve Sanat Dergisi), Ağustos 2013, s. 66-69.
2. Yasemin Özcan Gönülal, “İzmir’in Unutulmaya Yüz Tutmuş Tarihî Su Kemerleri”, Uzak, Sayı:6, Güz 2010, s. 9-10.
3. Yasemin Özcan Gönülal, “Sokağın Dili Var Mıdır?”, Uzak, Sayı: 4, Güz 2009, s. 22-23.
4. Yasemin Özcan, “Ana Dilim”, Türk Dili, Sayı: 607, Temmuz 2002, s. 215-216.

KONFERANS/SÖYLEŞİ SUNUMLARI:
1. “Yabancı Kaynaklı Kelime Kirliliği” (söyleşi), Yer: Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, 25.11.2006.
2. “İş Yaşamında Türkçenin Kullanım Sorunları” (konferans), Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, 16.12.2009.
3. “Türkçe Bir Bilim Dili Olabilir Mi?” (konferans), 7. Ulusal Fizik Öğrencileri Kongresi, Yer: Prof. Dr. Erdal Saygın Amfisi, 24.06.2011.

HAKEMLİKLER: • Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, başlangıç Mayıs 2014

ATIFLAR:
1. Gönülal, Y. (2011). Gönülal, Y. (2011). Dil-Toplum İlişkisi Açısından Türkiye’de 1940 Sonrası Dil Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme. Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(1), 1127-1137. Atıfta bulunulan yayın:
1. Özdemir, Mehmet, Dağtaş Abdullah (2014), Dilde Sadeleşme Tartışmaları: 1970 Yılı “Türk Dili” Dergisinde Arapça, Farsça ve Batı Dillerinden Gelen Kelimelere Karşı Takınılan Tavır, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 26, s. 27-51.

YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER:
• İYTE Edebiyat Topluluğu Akademik Danışmanlığı
• Üniversitenin imtiyaz sahipliğinde topluluğun çıkardığı edebiyat, kültür ve sanat dergisi UZAK’ın Yazı İşleri Sorumlusu ve Genel Yayın Yönetmeni

ALDIĞI EĞİTİMLER: TÜBİTAK “2237-Proje Etkinliklerini Destekleme Programı” çerçevesinde “Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi”, Hacette Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 1-5 Temmuz 2013.

YABANCI DİL:
İngilizce (ÜDS 65-2007)
Rusça (144 Saatlik Temel 1. Düzey-A1, Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi- DESEM)

VERDİĞİ DERSLER:
•TURK 201 Türk Dili Dersleri I (2-0) kredisiz
•TURK 202 Türk Dili Dersleri II (2-0) kredisiz
•TURK 203 Yabancılar İçin Türkçe I (2-0) kredisiz
•TURK 204 Yabancılar İçin Türkçe II (2-0) kredisiz
Teknik Olmayan Seçmeli Dersler
•TURK 205 Osmanlıca I (3-0) 3
•TURK 206 Osmanlıca II (3-0) 3
•HUMAN 204 Doğru Konuşma ve Yazma (3-0) 3
•HUMAN 205 Türk Dilinin Güncel Sorunları (3-0) 3
•HUMAN 226 Çağdaş Türk Edebiyatından Metin İncelemeleri (3-0) 3
•HUMAN 227 Türk Dil Reformu (3-0) 3