SFS intec GENEL MÜDÜRÜ SAYIN MURAT YILDIZ, 9 ARALIK SALI GÜNÜ “YETENEK YÖNETİMİ- GİRİŞİMCİLİK VE YARATICILIK” KONUSUNDA BİR SEMİNER VERDİ.

MYildiz1Mühendislik İşletmeciliği Programı 2006 yılı mezunu  ve  SFS intec Genel Müdürü Sayın Murat YILDIZ, İYTESEM ve Mühendislik İşletmeciliği Ana Bilim Dalı davetlisi olarak “Yetenek Yönetimi- Girişimcilik ve Yaratıcılık” konulu bir seminer verdi.

Seminerine kendi kariyerinin önemli  basamaklarını anlatarak başlayan YILDIZ, genel müdürü olduğu SFS intec’teki kurumsal yapı üzerinden şirket içi girişimciliği, çalışanlarının yaratıcılıklarının ortaya çıkartılması konusuyla bağlantılı olarak yetenek yönetim sisteminin işleyişini aktardı.

MYildiz2Mekanik bağlantı sistemleri alanında global pazar lideri olan SFS intec’in kendi bünyesinden çıkardığı Türkiye’nin ilk ve tek makaç uçlu vidası “akıllı vida” ve diğer örneklerle çalışanların yenilikçi ürün geliştirilmesindeki rolüne değinen YILDIZ, kurumsal girişimcilik ve şirket içi girişimcilik kavramlarına geçerek bunun yapılmasını sağlamanın kurum kültürü bünyesinde “kurumsal girişimcilik kültürü” olduğunu ve bunu yaratmak için gerekenlerin etkin ve açık bir iletişim, çalışanların karar süreçlerine katılımı, çalışanlar arasında uyum, yetki ve sorumlulukların akılcı bir şekilde dağıtılması,kurumun çalışmalarının güvence altına alınması, kurumun geleceğinin güvence altına alınması olduğunu söyledi.

 Kurumsal girişimcilik kültürünün hakim olduğu bir kurumda yaratıcılığın rahatlıkla ortaya çıkabileceğini ifade eden YILDIZ, en temelde “herkesin gördüğü şeyin aynısını görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmek” olduğunu söyledi, yaratıcılık potansiyelinin kullanılabilmesi ve geliştirilebilmesinin bireyin kişilik özellikleriyle doğrudan bağlantısı olduğunu belirterek yetenek yönetimi konusuna geçti ve dinleyicileri kendilerini diğerlerinden ayırt ettirecek hangi özelliklerinin olduğunu düşünmeye yönlendirdi ve iyi düşünüldüğünde “hepimizin bir yetenek” olduğumuzun altını çizdi.

MYildiz3Çalışanların işe alımlarından performans süreçlerine kadar hangi kriterlerle hareket edilmesi gerektiği konusuna da değinen YILDIZ, şirkete alınacak yeteneklerin içeriden ve dışarıdan temin edildiğinde elde tutma, performans ve geliştirme açısından sunulması gerekenleri zorlu ve ilgi çekici iş – eğitim ve geliştirme için fırsat verilmesi – sürekli öğrenme fırsatları yaratılması – başarı ve yeteneklerin parasal olmayan ödüller ile tanınması –   duyulan güven doğrultusunda kendisinden yüksek performans beklenmesi – yüksek düzeyde özerklik ve bağımsızlık verilmesi – çalışma arkadaşları ile iyi ilişkiler kurabilmesi –  mükemmel yöneticiyle çalışıyor olması olarak sıraladı.

Seminer sonunda Mühendislik İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd.Doç.Dr. H.Engin DURAN kendisine teşekkür etti.

MYildiz4s

Dr.Ş. Cihangir ÖZCANLI, Prof.Dr.Durmuş ÖZDEMİR, Mühendislik İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd.Doç.Dr. H.Engin DURAN, SFS intec Gn. Md. Murat YILDIZ, Prof.Dr.Mustafa TANYERİ birlikteler.