İYTESEM 2012 FAALİYET RAPORU

İYTESEM Yönetim Kurulu 12.02.2002 tarihinde yaptığı ilk toplantıyla resmen kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Amacı, Enstitümüzün eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı, uzmanlaştığı ve bilgi birikimi olan tüm alanlarda, sürekli eğitim programları ile kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda  bulunmak; değişik sektörlerden gelen  katılımcılara eğitim hizmeti vererek Türk Sanayii ve ülke kalkınmasına hizmet etmek ve bu hizmeti uluslararası boyuta taşımaktır. Böylece, bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemelerin,  üretilen yeni bilgilerin ve teknolojilerin  kesintisiz bir şekilde ülke sanayisinin hizmetine  sunulması ve en geniş anlamda topluma yayılması desteklenecektir.

2011 Eylül ayında  İYTESEM Müdürü olarak göreve başlayan Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden Prof.Dr.Macit TOKSOY tarafından merkezin Makina Mühendisleri Odası Tepekule İş Merkezi’ne taşınma programının hayata geçirilmesi çerçevesinde Ocak 2012’de taşınılarak ilk kez merkez kendine ait bir mekana kavuşmuştur. 55 ve 30 kişi kapasiteli iki sınıf ile 17 kişilik bir toplantı salonu aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

27.02.2012 tarihinde İYTESEM Müdürü olarak Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü’nden Yrd.Doç.Koray VELİBEYOĞLU’nun atanması ile birlikte İYTE-SEM için farklı bir vizyon ortaya konmuş ve kısa-orta-uzun vadeli hedefler oluşturularak çalışmalara başlanmıştır.

İYTESEM Yönetim Kurulu’na yeni üye atanması ve personel yapılandırması sonucunda yönetim yapısı şu şekilde oluşturulmuştur:

MÜDÜR:

Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Koray VELİBEYOĞLU

YÖNETİM KURULU:

Fen Fakültesi temsilcisi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Sami SÖZÜER

Mimarlık Fakültesi temsilcisi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ela ÇİL

Mühendislik Fakültesi temsilcisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Tuğkan TUĞLULAR (Kendisinin ücretsiz izne ayrılması nedeniyle Şubat 2013’te Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Sait Cemil SOFUOĞLU atandı.)

Yabancı Diller Yüksek Okulu temsilcisi Hatice MUTLU

İDARİ PERSONEL:

Ş.Gülendam TUĞRUL

Serkan MERGEN (Mühendislik İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda da görevlendirmesi bulunmaktadır.)

Kısa vade olarak tanımlanan 2012 yılı sonu itibariyle bitirilmesi planlanan işlerle ilgili şu çalışmalar yapıldı:

–  İYTESEM yeni web sitesinin hazırlanması tamamlandı.

–  Kurum içi İYTESEM eğitim programlarının tanıtımı için toplantı ve kokteyl düzenlendi.

– Kurumsal eğitimlerin düzenlenmesi  konusunda İzmir İl Özel İdaresi için ‘Bina Güçlendirme’ eğitimi düzenlendi ve birçok kurum ile eğitim yapmak için görüşmeler yapıldı.

–  TÜSEM (Türkiye Sürekli Eğitim Merkezleri) Konseyi’ne üye olundu.

– İYTESEM halk söyleşileri programının oluşturulması çerçevesinde Mühendislik İşletmeciliği Ana Bilim Dalı ile ortak, genel katılıma açık kariyer söyleşileri dizisi kapsamında iki söyleşi gerçekleştirildi.

– Öncelikli demirbaş alımının gerçekleştirilmesi konusunda talepte bulunuldu,  bu isteklerin bir kısmının karşılanması sağlandı.

– Personel yapılandırması konusunda bir personel merkeze kaydırıldı, yeni bir personel merkezde  görevlendirildi, iki kısmi zamanlı öğrencinin çalıştırılması için SKS’den gereken izin alındı.

Yapılan Etkinlikler:

  •  11-15 Haziran 2012 tarihleri arasında İzmir İl Özel İdaresi inşaat mühendisleri ve teknikerlerine Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri Doç.Dr.O. Özgür EĞİLMEZ, Doç.Dr.Engin AKTAŞ, Yrd.Doç.Dr.Cemalettin DÖNMEZ ve Yrd.Doç.Dr. Nurhan ECEMİŞ tarafından  bina güçlendirme eğitimi verildi.
  • İYTESEM –İYTE Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “Jeotermal Sistemlerde Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanılması” eğitimi 15-16 Kasım 2012 tarihlerinde İYTESEM’de gerçekleştirildi.
  • İYTESEM ve Mühendislik İşletmeciliği Ana Bilim Dalı işbirliğiyle Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı seminer dersi etkinliği kapsamında 29 Kasım 2012 tarihinde Sayın Ali Nail KUBALI tarafından “21.Yüzyıl Başlarında Global Arenada Krizler ve Türkiye” konulu bir seminer verildi.
  • İYTESEM’in  kurum içindeki tanıtımı için 30 Kasım 2012 tarihinde İYTE üst yönetimi,  akademisyen ve idari personele yönelik bir  toplantı düzenlendi.
  • İYTESEM ve Mühendislik İşletmeciliği Ana Bilim Dalı işbirliğiyle Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı seminer dersi etkinliği kapsamında 4 Aralık 2012 tarihinde Sayın Osman Can ÖZCANLI  tarafından “Tasarım Girişimcisi Olmak” konulu bir seminer verildi.
  • İzmir Üniversiteler Platformu Dönem Başkanı Rektörümüz Prof.Dr.Mustafa GÜDEN’in ev sahipliğinde İzmir Valisi M. Cahit KIRAÇ ve üniversite rektörlerinin katılımıyla 28 Aralık 2012 tarihinde İzmir’in EXPO 2020 adaylık süreci ile üniversitelerin süreçle ilgili bilim, iletişim ve lobi çalışmaları konusunda bir toplantı düzenlendi.
  • Mimar Mühendisler Gubu Derneği İzmir Şubesi ile ortaklaşa eğitim düzenlenmesi  ve 10 bilgisayarlık bir sınıfın dernek tarafından oluşturulması konusunda bir protokol yapılması için görüşmeler yapıldı. (Ocak 2013’te protokol İYTE Yönetim Kurulu tarafından onaylandı).
  • FİGES A.Ş ile ortaklaşa eğitim düzenlenmesi konusunda bir protokol yapılması için görüşmeler yapıldı ve taslak oluşturularak hukuk müşavirliğinin görüşüne sunuldu. (Şubat 2013’te protokol İYTE Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.)